Ondernemers in de gastvrijheidssector staan voor diverse uitdagingen, waaronder de energietransitie, personeelstekorten en veranderende klantbehoeften. Gastvrij Overijssel spoort hen aan om innovatief te zijn en biedt kennis en stimuleringsregelingen, zoals TOTO, om deze uitdagingen aan te gaan.

Daarom organiseert Gastvrij Overijssel een afsluitend symposium voor het programma 2020-2024. Ook geven we een doorkijkje naar een mogelijk nieuw innovatieprogramma.

Wanneer: Dinsdag 12 december 2023
Tijd: 14.00 - 19.00 uur
Locatie: De Zwarte Silo Deventer, Zuiderzeestraat 2, 7411 MC Deventer

Programma

 • 13.30 - 14.00 uur Inloop
 • 14.00 - 14.15 uur Welkom door Jan Ybema, toelichting programma en vooruitblik
 • 14.15 - 14.30 uur Korte toelichting Toeristenradar door Fred van Schoonhoven
 • 14.30 - 14.40 uur Lopen naar workshops
 • 14.40 - 15.25 uur Workshops, keuze uit:
  - Generatiekloof (Kim Jansen)
  - Duurzaamheid (Greenvis)
 • 15.30 - 15.45 uur Pauze
 • 15.45 - 16.45 uur Key-note spreker Jan van Setten
 • 16.45 - 17.00 uur Uitreiking innovatie awards door gedeputeerde Hoogland
 • 17.00 - 17.30 uur Borrel

Als keynote spreker komt Jan van Setten naar Deventer. Jan van Setten is een veelgevraagd spreker en expert in (persoonlijk) leiderschap, verandering en klantgerichtheid met, niet onbelangrijk, veel humor!

Kim Jansen
zal in haar deelsessie laten zien dat het aantrekken en behouden van personeel vaak te maken heeft met generatieverschillen en hoe je hier op een positieve manier mee kunt omgaan.

In een andere deelsessie zal Greenvis
hun ervaringen delen met de pilot voor de overstap naar een gasvrij vakantiepark. Zij hebben een praktisch maatregelenpakket in beeld gebracht van energiebesparingsmogelijkheden, gekoppeld aan terugverdientijden.

We zullen ook stilstaan bij de ondernemers die de afgelopen periode innovaties hebben gerealiseerd in hun bedrijf met ondersteuning en vouchers van Gastvrij Overijssel (TOTO). Voor vier bijzondere innovaties zal gedeputeerde Hoogland awards uitreiken.

Aanmelden

Deelname aan het Gastvrij Overijssel Symposium is gratis. Klik hier om je aan te melden.
Er is een no show fee van toepassing.

Graag tot 12 december!