Het bestuur van KHN Land Van Cuijk heeft diverse gesprekken gehad met de gemeente, betreffende het nieuwe kermisbeleid. De gemeente is zo goed als rond.

Een update

  • Kermissen worden niet meer georganiseerd door de gemeente. Er volgt deze week een aanbesteding waarop kermispartijen zich in kunnen schrijven. Kermissen worden verdeeld over zogenoemde ‘percelen’. De inschrijving op een perceel geldt dan dus voor alle kermissen binnen zo’n perceel. Kernen/dorpsraden die hebben aangegeven dat ze geen kermis meer willen, ontvangen per jaar €3000,- om zelf een dorpsfeest te organiseren. Hier zijn uiteraard wel eisen aan verbonden, zoals die ook gelden voor de kermisexploitanten.
  • Aan de aanbesteding zijn uiteraard voorwaarden verbonden. De belangrijkste:
    - Kwaliteit van kermis.
    - Samenwerking met andere partijen zoals horeca.
    - Toegankelijkheid. Kermis moet er voor iedereen zijn, dus er zijn bijvoorbeeld maximale entreeprijzen vastgesteld en eisen aan diversiteit aan attracties.
  • In alle kernen met een kermis wordt ook een prikkelarme kermis aangeboden. Als daar in een bepaalde (kleine) kern geen draagvlak voor blijkt te zijn, dan vervalt deze.
  • Om rekening te kunnen houden met de afstemming tussen kermis, horeca en andere partijen, wordt het verzoek om de vergunning voor een kermisevenement 4 maanden vooraf in te dienen, in plaats van de gebruikelijke termijn van 8 weken.