Arno van Dijk -adviseur Economische Zaken bij de gemeente Midden-Drenthe- geeft een update over intensivering van de ondersteuning van ondernemers, instellingen en verenigingen bij de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB).

Dit op basis van een vernieuwde regeling die het Rijk heeft aangeboden aan gemeenten.

Gemeenten kunnen ook in 2022 een specifieke uitkering gaan verstrekken als bijdrage in de kosten die door ondernemers, instellingen en verenigingen gemaakt worden om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om het CTB te controleren.

Diverse ondernemers worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie. Daarnaast is iedereen natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang met het CTB. Die controle is voor ondernemers een extra taak die, afhankelijk van de branche, tot veel extra controlewerkzaamheden leidt.

De gemeente Midden-Drenthe heeft de CTB-plichtige branches tot nu toe ondersteund door voor de periode van begin november t/m medio december 2021 € 180 per week beschikbaar te stellen. Door de lockdown moest deze ondersteuning helaas eerder stopgezet worden.

Om de controle van het CTB ook in 2022 te bevorderen heeft het Rijk in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), VNO NCW en MKB-Nederland besloten de facilitering van ondernemers te intensiveren langs twee lijnen:

  1. VNO-NCW en MKB-Nederland gaan centrale coördinatie en ondersteuning organiseren richting de ondernemers/instellingen/verenigingen in de CTB-plichtige sectoren.
  2. Het Rijk maakt extra middelen vrij (in totaal € 3,82 per inwoner voor een periode van twee maanden) om bij te dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen maken voor het controleren van het CTB. De financiële middelen worden toegekend aan gemeenten. De gemeenten maken een lokale verdeling over de branches.

De gemeente Midden-Drenthe zal via overleg met o.a. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Midden-Drenthe lokaal maatwerk toepassen richting de ondernemers. Het door de gemeente Midden-Drenthe bij het Rijk aan te vragen bedrag is maximaal € 127.554. Inmiddels is over de lokale bestedingsmethode en verdeling van de middelen over de branches en bedrijven een eerste overleg geweest met met KHN via Inge Venema-Vogelzang (regiomanager KHN Drenthe). De lokale regeling zal waarschijnlijk gaan gelden tot 26 maart 2022. Op dat moment wil het Rijk de regeling evalueren samen met de VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland. Ondernemers kunnen rond 24 februari een aanbod per post tegemoet zien, details hieromtrent moeten nog worden afgestemd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens