De afgelopen maanden is de gemeente bezig geweest met nieuwe regels voor terrassen, ter vervanging van de Algemene regels horecaterrassen 2016 en zijn deze door een besluit van het college op dinsdag 28 maart 2023 vastgesteld.

In de stukken die nu zijn vastgesteld is rekening gehouden met de voordelen van terrassen maar ook met de toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van de stad.

De regels zijn duidelijker, meer uniform en daarom beter handhaafbaar. De toepassing van de geactualiseerde regels betekent dat de gemeente de terrassen enigszins verruimt waar mogelijk en inperken waar noodzakelijk.

Dit collegebesluit, de Algemene regels terrassen 2023 en het Aanwijzingsbesluit terrassen kun je hier lezen.

De stukken staan tevens ter kennisname op de agenda van de commissie bestuur van donderdag 13 april.

Een mogelijke vervolgstap is het actualiseren van de terrasseninrichtingsplannen van de Botermarkt, Grote Markt en 'Rondje rond de Grote Kerk'. Daarbij kan ook bekeken worden of verruiming op deze plekken mogelijk is. Vanwege de ambtelijke capaciteit is het nog niet duidelijk wanneer dit traject gestart kan worden. Zodra dit gaat spelen wordt een participatie- en inspraaktraject gestart en zullen belanghebbenden voor de betreffende locaties worden benaderd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens