De gemeente Hardenberg heeft het bestuur van KHN Hardenberg gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Beste evenementenorganisator,

Het volgende willen we graag bij u onder de aandacht brengen:

Evenementen die in 2024 subsidie willen ontvangen krijgen te maken met een nieuw regeling voor subsidie. Met de nieuwe regeling wordt het aanvragen, krijgen en verantwoorden van een subsidie makkelijker. Vooral voor evenementen die een bedrag tot €5000 ontvangen.

Er zijn twee momenten in het jaar dat u kunt gaan aanvragen.

• Eerste moment: 6 november tot en met 25 december 2023. U hoort In februari of u de subsidie krijgt.
• Tweede moment: 6 mei tot en met 3 juni. U hoort in juli of u de subsidie krijgt.

U moet aan een aantal eisen voldoen voor kans op subsidie

1. Er wordt geen andere subsidie van de gemeente ontvangen.
2. Het evenement zorgt voor economische spin-off en verbinding.
3. Het evenement heeft een positieve invloed op de PR van de regio Hardenberg.
4. Het evenement draagt bij aan een bruisende evenementenkalender.
5. Het evenement heeft niet als doel om opbrengsten aan het goede doel te geven.
6. Het evenement is openbaar en wordt georganiseerd zonder winst te maken.
7. Het evenement wordt zonder commercieel belang georganiseerd.
8. Het evenement heeft geen godsdienstig, levensbeschouwelijke of politieke aard. En is niet in strijd met de wet, het openbaar belang of de zedelijkheid.
9. Het evenement zorgt voor de juiste vergunningen en verzekeringen.

Er zijn twee type evenementen: Regulier of groot evenement
Er is in totaal zo’n €150.000 subsidie beschikbaar voor evenementen verdeeld over 2 aanvraagmomenten. Per aanvraagmoment is er €75.000 beschikbaar.

• Regulier evenement: Een evenement met 1000 tot 5000 bezoekers.
• Groot evenement: Een evenement met meer dan 5000 bezoekers.

Evenementen met minder dan 1000 bezoekers hebben geen recht op een evenementensubsidie.

Een regulier evenement kan maximaal €10.000 subsidie krijgen. Een groot evenement kan tot €20.000 subsidie krijgen. U ontvangt nooit meer dan 15% van de totale begroting. Dingen die niet worden meegenomen voor subsidie zijn:

• Personeelskosten
• Prijzen
• Cadeaus
• Reis- en verblijfskosten
• Catering of het aanbieden van eten en drinken.

Subsidie wordt verleend op volgorde van de binnenkomst van complete aanvragen.

Wat is nodig om aan te vragen
U kunt digitaal een evenementensubsidie aanvragen. Als u dit met DigiD doet, kunt u straks uw aanvraag online volgen. Dit is nieuw en willen we graag gaan proberen bij de evenementensubsidies.

U hoeft geen plannen meer te schrijven. Wel hebben we nog steeds informatie nodig om een goed besluit te kunnen nemen. Wat u nodig heeft naast uw DigiD of persoonlijke informatie is:

- De gegevens van de stichting, zoals de bankgegevens.
- De datum
- Aanvraag voor een vergunning.
- Inhoudelijke informatie over het evenement, wat u ongeveer gaat doen.
- Hoeveel bezoekers er komen.
- Korte uitleg waarom uw evenement zorgt voor een positieve bijdrage aan de regio.
- Begroting

Er komt een voorbeeld van een goede begroting op de website.

Op 11 oktober is er een informatieavond
In oktober komt het nieuwe digitale aanvraagformulier online. Zodra het online staat, krijgt u een mailtje. Ook komt er een bericht in De Toren. Op 11 oktober houden we een inloopavond van 18.00 tot 21.00 uur. U kunt deze avond al uw vragen stellen.

Daarnaast wil ik u graag wijzen op het Actieplan Seizoensversterking Hardenberg en de thema’s smaak en streekproducten, natuurbeleving en vitaliteit en gezondheid. Om het hele jaarrond evenementen te organiseren in de gemeente Hardenberg.

Met vriendelijke groet,

Loes Waninge
Marketingadviseur
P&O, Juridische Zaken & Communicatie
Tel. 0523-289191
Loes.Waninge@hardenberg.nl