Door omstandigheden is het helaas (te)lang stil geweest vanuit het bestuur van KHN Rijswijk. Hopelijk komt hier vanaf nu weer verandering in en wil ik jullie graag meenemen in de laatste ontwikkeling en nadere kennismaking met mij als nieuwe voorzitter.

Mijn naam is Idzard Fischer en ben 62 jaar, getrouwd met Els. Samen runnen wij Brasserie IDZ Heerlijk in de Herenstraat te Rijswijk sinds 2016. Els heeft de dagelijkse leiding. Ik werk overdag nog in de ICT(projectleiding/scrummaster) en 's avonds sta ik in de keuken.

Na de recente bestuurswisselingen in Rijswijk is mij gevraagd om de rol van voorzitter op mij te willen nemen. Ik doe dit graag. Ik denk dat een aanspreekpunt voor de gemeente belangrijk is om plannen vroegtijdig af te stemmen. Maar andersom geldt dit zeker ook. Het is makkelijker om plannen in de ontwerpfase aan te passen dan als het reeds als voorstel naar de raad gaat. Dit betekent wel dat je als aanspreekpunt ook goed op de hoogte moet zijn wat er speelt binnen onze beroepsgroep en zeker in relatie met mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Daarom de dringende oproep van mijn kant om als er wat is dit zeker met mij te delen. Alleen dan kan we als bestuur van KHN Rijswijk adequaat reageren en jullie ondersteunen c.q. vertegenwoordigen. Schroom dus zeker niet om in contact met mij te komen!

Om een snelle communicatie te bewerkstelligen inclusief discussie willen we een leden app-groep oprichten. Hierdoor kan ik snel in contact komen met jullie (en met elkaar) over wat er speelt en feedback van jullie krijgen over de onderwerpen en stellingname vanuit het bestuur. Natuurlijk kunnen jullie ook onderwerpen in de groep zelf inbrengen. Geef je naam, bedrijf en telefoonnummer door via de app/ per mail aan onze regiomanager Marielle Heimel (06-53412445/ m.heimel@khn.nl). Dan kunnen we jullie toevoegen aan de groep. Doordat de contactgegevens inzichtelijk zijn voor de groep handteren we deze werkwijze (AVG).

Buiten de ervaring in de horeca ben ik 8 jaar raadslid geweest in Rijswijk. Hierdoor weet ik de weg in het gemeentehuis en ken de procedures rondom inspraak bij nieuwe voorstellen. Maar zeker weet ik ook de weg om in de start fase van een voorstel al te kunnen bijsturen.

Op dit moment heeft het bestuur een te smalle basis. Alleen Rien Meijer (penningmeester) en ondergetekende zitten in het bestuur. We zijn dringend op zoek naar verdere uitbreiding!

Daarom een dringende oproep aan u om hierin te gaan participeren. Ik ben wars van een vergadercultuur. Is er iets dan schakelen, is er niets dan contact via de app of even via teams. Zo kunnen we effectief besturen zonder dat het teveel ondernemingstijd gaat vergen. Heb je belangstelling? Kom dat gerust bij mij op de lijn!!!

Ik hoor graag van jullie.