Op woensdag 25 januari 2023 heeft KHN Dongen haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel (dit jaar met extra algemene ledenvergadering ALV) gepland. In de laatste ALV bleek dat we op een cruciaal kruispunt stonden en in de basis zou dit het einde van horeca Dongen kunnen betekenen.

Maar er is witte rook en met: Ferry, Danouk, Gijs, Frank, Fred & Jolanda willen we de afdeling graag nieuw elan geven, daarom vinden wij het fijn dat ook jij op deze avond erbij bent!

Graag nemen we je mee in onze plannen en horen we graag wat je hier van vindt. Tevens hebben we het volgende ‘plan’ gemaakt en horen we graag wie er op welk punt mee zou willen denken.
Daarnaast horen we graag waar je kansen ziet voor onze mooie sector in de toekomst en wie er op welk punt met ons mee zou willen denken!

Wanneer: Woensdag 25 januari 2023
Tijd: 16.00 – 17.00 uur algemene ledenvergadering (ALV), 17.00 uur Borrel en aansluitend diner (let op laat het ons weten als je een hapje mee wil eten!)
Waar: De Viersprong Kanaalstraat 10, 5104 AC, Dongen

We zullen het proberen kort te houden zodat we kunnen toasten op het nieuwe jaar!

Agenda en bespreekpunten

 1. Welkom
 2. Bestuursmutaties:
   1. Aftredend niet herkiesbaar:
   2. Hanny
   3. Jeroen
   4. Jacob

Verkiesbaar als voorzitter Ferry van Kessel:

De laatste jaren hebben we als horeca sector enorme klappen moeten opvangen en dit heeft ook z’n gevolgen gehad binnen onze afdeling. Maar zeker in deze tijden hebben we elkaar hard nodig en kunnen we juist als collectief elkaar helpen en versterken.Met de nieuwe aspirant bestuursleden kwamen we samen al snel tot de conclusie dat we vooral taken willen verdelen en niet willen toewijzen op een bepaalde bestuursfunctie. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst, met een frisse nieuwe wind, maar ook weinig ervaring.

Daarom kwam al snel de vraag of Danouk en ikzelf wilden aanblijven bij een nieuw bestuur, zodat de nieuwe bestuursleden niet voor een geheel nieuwe uitdaging staan.

Met de opzet die wij hebben besproken, stel ik mij verkiesbaar in de functie als voorzitter in deze nieuwe samenstelling. Het komende jaar gaan wij graag aan de slag om het samenhorigheidsgevoel binnen onze vereniging en de samenwerking met anderen binnen en buiten dongen te versterken.

We hopen op meer activiteit en betrokkenheid bij onze leden, om te bouwen naar nog vele mooie jaren samen.

Na consultaties stelt het bestuur voor de volgende personen te (her)benoemen in het
bestuur:

  1. Ferry, voorzitter, achtervang Frank
  2. Danouk secretaris, achtervang Gijs
  3. Jolanda penningmeester, achtervang Fred

Eventuele namen van (tegen-)kandidaten voor de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester kunnen worden ingediend bij de secretaris (dongen@khn.nl) tot 7 (zeven) dagen voor de vergadering.
Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en bekrachtigd te zijn door de handtekening van minimaal 5 (vijf) stemgerechtigde leden

 1. Ambitie en actieplan

Wie denkt er mee?

 1. Vaststellen nieuwe KHN afdelingsstatuten
 2. Rondvraag

Aanmelden
Graag weten we vooraf of we op jullie komst mogen rekenen. De aanmelding ontvangen we graag via dongen@khn.nl. Vermeld daarbij s.v.p. jouw naam, bedrijfsnaam en aantal personen. Daarnaast horen we graag of je wel of niet mee eet.

Tot de 25e!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens