Het heeft even op zich laten wachten maar hierbij de notulen en aktiepunten n.a.v. de ledenvergadering.

Vergaderstukken
Verslag algemene ledenvergadering
Balans en winst en verliesrekening
voor beide documenten moet je inloggen.

Nieuwe voorzitter
Andy Cuijpers stelt zich graag verkiesbaar als kandidaat voorzitter. Hij stelt zich graag aan jullie voor! Hij is geen horecaondernemer, maar draagt de horeca een enorm warm hart toe en is bereid zich voor ons collectief in te zetten. We kunnen ons voorstellen dat dit eventuele vragen oproept en horen dit dan ook graag wanneer het zo is.

Tevens is het mogelijk om jezelf natuurlijk kandidaat te stellen voor deze rol, dus wanneer je dit ambieert dan horen we dat natuurlijk ook graag.

Wanneer er bezwaren of tegenkandidaten zijn laat ons dit dan zo snel mogelijk weten, normaal gesproken is er een termijn van 14 dagen, maar gezien carnaval hebben we de deadline op 8 maart gesteld. Aan de hand van de reacties informeren we jullie over het verloop van de procedure.

Het kan zijn dat er meerdere kandidaten zichzelf verkiesbaar stellen en er een vergadering met stemming wordt uitgeroepen. Wanneer Andy de enige kandidaat blijft, maar er bezwaren komen zullen we ook een ALV uitroepen, omdat hiervoor ook een stemming dient plaats te vinden, hierbij zal de meerderheid van de stemmen gelden.

Wanneer we geen bezwaren ontvangen kan het zijn dat wij een digitale stemming uitroepen. Dit hangt dus af van jullie reacties en we komen hier na 8 maart bij jullie op terug.

Verkiezingen en stemmen
Artikel 10

  1. Verkiezing van de voorzitter geschiedt bij kandidaatstelling gevolgd door stem­ming in een ledenvergadering.

Kandidaatstelling kan geschieden door:

  1. bestuur.
  2. leden met volledig stemrecht.
  3. Indien er meerdere kandidaten zijn voor een bestuursfunctie dan het aantal aan te vullen vacatures, dan heeft stemming plaats tussen deze kandidaten. De kandidaat die bij stemming de meerderheid verkrijgt is gekozen.
  4. Elk lid heeft slechts een stem.
  5. Andere verkiezingen geschieden eveneens op de wijze zoals in lid 2 en de statuten van de vereniging gesteld is.
  6. Behoudens in de gevallen waarin dit reglement of statuten van de vereniging anders bepalen, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen.
  7. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Ondernemend Hilvarenbeek
Intussen is er een bijeenkomst bijgewoond met de ‘werkgroepen’ van Ondernemend Hilvarenbeek waarvan Horeca er één is. We moeten meer samenwerken is het motto. Zo komt er in april een museumweekend waar meerdere ondernemers voordeel bij kunnen hebben en is er gesproken over een nieuw initiatief rondom de kermis.

Alle OH leden moeten in hun huisstijl en correspondentie het logo van “het is hier echt” uitdragen. Tevens zal er met enige regelmaat een nieuwsbrief gestuurd worden. Als de Horeca collectieve activiteiten en evenementen organiseert, graag deze doorsturen naar het bestuur van Ondernemend Hilvarenbeek voor PR en eventuele samenwerkingen met andere werkgroepen.

Het bestuur van OH zal onze gemeentelijke overleggen plannen en bijzitten daar we samen veel sterker staan en OH meerdere ‘ingangen’ heeft om e.e.a. te overleggen.

Hierbij nog aanvullend enkele linkjes:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens