Op 10 februari zijn de vertegenwoordigers van de strandverenigingen van Noord-Holland weer samengekomen om diverse zaken te bespreken.

Vertegenwoordiging Kustpact
Vanuit de samenwerkingsagenda kustpact is er op provinciaal niveau vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven met drie zetels. Het volgende beleidsmatige overleg is op 1 maart onder leiding van gedeputeerde Cees Loggen. Twee voor de strandpaviljoens belangrijke punten die op de agenda staan zijn de wens voor een 1-loketfunctie en voortgang van de inzet op de strandbebouwing. Voor wat betreft de gebiedsindeling duin en binnenduinrand blijkt dat deze gebieden moeilijk in kaart te brengen zijn.

In bijgaande bijlagen meer informatie over de binnenduinrand en de strandbebouwing.

Input verenigingen
Mochten er vanuit de strandpachtersverenigingen punten of zaken zijn die breder spelen en waar meerdere strandpaviljoens mee te maken hebben of krijgen, vernemen wij het graag. Wij kunnen deze zaken dan meenemen in de verschillende gesprekken.

Afstemming Landelijke kustvereniging
Er is initiatief genomen om een landelijke kustvereniging te starten. Doel is afstemming op landelijk niveau om een grotere vuist te kunnen maken richting instanties wanneer er een gemeenschappelijke uitdaging is. De vereniging is nog bezig met de invulling en bepaling van de onderwerpen en speerpunten. Koen Witte vanuit Texel heeft zitting in beide groepen, dus zal zorgen voor de verbindende factor.

Vertegenwoordiging overleggroep
De huidige overleggroep Strandbelangen Noord-Holland bestaat uit de voorzitters van de verschillende strandverenigingen van Noord-Holland, KHN en Strand Nederland. Naast de secretariële ondersteuning is Roel Beems aangetrokken om de diverse acties te monitoren. Zo zal Roel het technisch voorzitterschap op zich nemen, inventariseren bij de verenigingen welke zaken er spelen en een jaaragenda maken zodat er in kaart is wanneer belangrijke beslismomenten zijn.

Overige zaken:

  • Verschillende regio’s maken een Kookboek, zie De Haerlemsche Gastronomie Thuis (haarlemskookboek.nl). Strand Nederland zal inventariseren of dit voor de strandpaviljoens in Noord-Holland interessant is.
  • Het laatste nieuws en handige en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld de laatste maatregelen, subsidieregelingen, huren, personeelskwesties en meer vind je hier.

Meer informatie vind je via www.khn.nl/strandnoordholland of mail naar strandnoordholland@khn.nl voor vragen.

Bijlagen:
- Bijdrage Binnenduinrand
- Aanbevelingen Kennisdag
- Update Strandbebouwing februari 2021

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens