Zoals je weet zijn Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Curaçao Restaurant Association (CRA) een jaar geleden een samenwerking aangegaan. Hierdoor is Curaçao nu een nieuwe afdeling van KHN.

Zo kunnen we samen toewerken naar een toekomstbestendige horeca in ons Koninkrijk en de belangen behartigen van horecaondernemers als het gaat om zaken als coronaherstel, eerlijk speelveld, maatschappelijk verantwoord ondernemen, arbeidswetgeving en beroepsonderwijs. We zetten ons in voor minder regeldruk en meer ruimte om te ondernemen.

Activiteiten en speerpunten KHN Curaçao
Het lokale bestuur van KHN Curaçao, bestaande uit Tarzeno Circkens (Voorzitter), Wouter Michael (vice-voorzitter), John Henry Every (secretaris), Irene Costa da Ponte (penningmeester), Daniel van Meel (bestuurslid) en Martin den Dulk (bestuurslid), heeft de afgelopen tijd gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan met de belangrijkste activiteiten en speerpunten voor de komende periode.

Concreet heeft het bestuur zich beziggehouden met verschillende zaken, waaronder:

  • Gesprekken met het Ministerie van Economische Ontwikkeling over het nieuwe horecabeleid. Ook hebben we schriftelijke input geleverd op het eerste concept van dit beleid. Daarnaast hebben we gesproken over werkvergunningen en hoe KHN-leden op Curaçao hier beter gefaciliteerd in kunnen worden.
  • Gesprekken met het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur over een nieuw Hygiëne inspectiesysteem en eenduidige handhaving. Maar ook over de hindervergunning aangezien hier veel vragen over kwamen vanuit de leden.
  • Input geleverd op het wetsvoorstel ‘Biologisch afbreekbare producten’.
  • Samenwerking met Curaçao Tourist Board voor een imagocampagne voor de Hospitality sector.

Het bestuur wordt ondersteund door regiomanager: Ulrich de Windt. Ulrich is te bereiken van email: u.dewindt@khn.nl of M: 0599 525-04-03.

Trainingen en ledenvoordelen
De afgelopen periode is het bestuur druk geweest met het werven van nieuwe leden om de afdeling te laten groeien en de lokale lobby kracht bij te zetten. Daarnaast hebben we persoonlijke adviesgesprekken gevoerd met diverse leden en hun behoefte geïnventariseerd. Op basis hiervan zijn diverse trainingen georganiseerd voor personeel, zoals mindset-trainingen en HACCP-trainingen. Ook zijn er online trainingen beschikbaar op de KHN-website waar je gebruik van kunt maken: https://www.khn.nl/elearning.

Daarnaast voeren we intensieve gespreken met diverse belanghebbenden, zodat onze leden op het eiland ook kunnen profiteren van de financiële voordelen van het KHN-lidmaatschap. Vanaf 1 augustus is al een voordeel beschikbaar: een samenwerking met I for all voor het aanvragen van vergunningen. We zijn ook nog in gesprek met verschillende aanbieders over pensioenen.

Facturen KHN Curaçao
De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat er vragen zijn over het uitblijven van facturen. Dit komt doordat de afdeling nieuw is en we hiervoor onze systemen moesten inrichten. Dit is inmiddels gelukt, dus je ontvangt binnenkort jouw contributiefactuur.

Als je vragen hebt over jouw factuur of over de activiteiten van het bestuur, kun je contact opnemen met Ulrich.