Een moeilijke boodschap voor ondernemers die de bedrijven al weken lang gesloten moeten houden maar gezien de consequenties voor onze gezondheid is de boodschap ook begrijpelijk. Wij leven met u mee en willen de Amstelveense bedrijven op allerlei mogelijke manieren zo goed mogelijk ondersteunen.

Zo ondersteunen wij het Amstelveense MKB met het corona steunpakket, dit pakket is aanvullend op alle rijksregelingen en bestaat op dit moment uit: de MKB Noodlening, uitstel van betaling van belastingen, ondersteuning vanuit het Ondernemersloket, verruiming van regelgeving en gedoogbeleid aangaande winkel openingstijden, laden en lossen, verruiming van terrassen en afhaalloketten. Ook wordt gratis begeleiding van Werk naar Werk geboden voor medewerkers van bedrijven met overcapaciteit arbeid. Zelfstandige ondernemers en ZZP’ers ondersteunen wij met de TOZO regelingen en schuldhulpverlening en binnenkort met de MKB 1,5 meter maatregel subsidieregeling.

De 1.5 mtr Maatregel Subsidie
Met deze subsidieregeling biedt de Gemeente een tegemoetkoming voor het noodlijdend MKB. Gemaakte kosten voor eenmalig praktische aanpassingen direct gerelateerd aan Covid 19 maatregelen worden deels vergoed door deze subsidieregeling. Vanaf 20 januari kan de subsidie worden aangevraagd. De gemeenteraad heeft voor de ondersteuning van het noodlijdend MKB 1 miljoen euro gereserveerd uit het lokale coronafonds, de subsidieregeling komt voort uit dit Coronanoodfonds. Gemeente Amstelveen is, voor zover bekend, de 1e gemeente in Nederland met een dergelijke subsidieregeling voor haar ondernemers. Meer informatie over de regeling vindt u in onderstaande nieuwsbrief.

Coronaspreekuur Ondernemers & Wethouder EZ
Over hulp op korte termijn en over de langere termijn economische herstelplannen spreken wij regelmatig met onze branchepartners: KHN Amstelland, VAD, OA, VNO-NCW NH, LTO Glaskracht en anderen. Graag willen wij over deze onderwerpen ook in gesprek met onze ondernemers. Op 28 januari tussen 15.30-17.00 uur vindt het 1e Coronaspreekuur tussen ondernemers en mij plaats. Ondernemers kunnen zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar ondernemersloket@amstelveen.nl. Na aanmelding ontvangt men een link zodat u met mij, en een aantal ambtenaren, in gesprek kunt gaan. Graag horen wij hoe het met u gaat, welke maatregelen volgens u nodig zijn voor de periode na de Coronacrisis en hoe wij u tijdens deze crisis kunnen helpen.

Vriendelijke groet,
Wethouder Economische Zaken Floor Gordon en team EZ
Gemeente Amstelveen

Toespraak 12-01 2021
Premier Rutte en minister de Jonge hebben tijdens de persconferentie op 12 januari aangegeven dat de huidige lock-down wordt verlengd met 3 weken. Gedurende deze periode blijven de bestaande maatregelen van kracht. De verlenging van de lock-down loopt tot en met 9 februari 2021. In de week daarvoor op 02 februari, of indien noodzakelijk eerder, informeren de premier en minister de Jonge ons in een persconferentie over de verdere maatregelen tijdens of na de lock-down.

Het advies blijft
Werk zoveel mogelijk thuis en laat medewerkers alleen naar het werk komen als het moet. Het doel van de verlengde lock-down is zo min mogelijk onderlinge contacten te hebben. Het kabinet adviseert iedereen dan ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Deze oproep betekent dan ook dat iedereen in principe thuis werkt. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Zie hier het overzicht van de cruciale beroepen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen.

Om de verspreiding van het virus af te remmen, moeten we zo min mogelijk contacten aangaan. Daarom blijven musea en theaters, pretparken, dierentuinen, casino’s, sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels in ieder geval gesloten tot en met 9 februari. Ook detailhandel zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels blijven dicht, net als de kappers, nagelstylisten, tatoeëerders en andere contactberoepen. Uitgezonderd van de sluiting zijn de (para)medische contactberoepen.

De Coronamaatregelen in beeld.

ONDERNEMERS MAATREGELEN
Landelijke financiële maatregelen
Tijdens de persconferentie heeft het kabinet aanvullingen op het steun- herstelpakket aangekondigd. De financiële landelijke maatregelen zijn de afgelopen maanden vaker aangepast, verruimd en gewijzigd. Ondernemers wordt aangeraden om regelmatig te controleren of men (alsnog) in aanmerking komt voor financiële maatregelen. Dit kan bv door gebruik te maken van de Coronacalculator, een (gratis) online tool ontwikkeld door MKB NL en VNO-NCW.

Heeft u vragen over de landelijke financiële maatregelen dan neem contact op met de Kamer van Koophandel via het Coronaloket of telefonisch via 0800 – 2117 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Time-Out-Arrangement (TOA)
Het TOA stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk te staken. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Zo wil het kabinet faillissementen zoveel mogelijk voorkomen. De KvK begeleid ondernemers naar en tijdens het TOA traject.

INCOLLAB
INCOLLAB is een project van InHolland waarbij studenten ondernemers helpen met gratis advies. Het team bestaat uit gemotiveerde studenten die zijn geselecteerd op basis van kennis, ervaring en professionaliteit. Zij kunnen voor ondernemers grote, complexe maar ook kleine problemen onderzoeken en een oplossing aandragen. Voor contact en informatie zie INCOLLAB

Zaken doen in het Buitenland
Voor ondernemers die internationaal zaken doen is door de RVO een overzicht opgesteld met maatregelen in het buitenland, via deze link vindt u deze informatie.

INFORMATIE VANUIT OVERHEDEN
Maatregelen Rijksoverheid
Voor de meest actuele informatie over de RIVM- en landelijke richtlijnen inzake COVID-19 verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Maatregelen Gemeente Amstelveen
Voor de meest actuele informatie inzake COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor de gemeentelijke informatie over regelingen voor Amstelveense ondernemers verwijzen wij u naar de Ondernemers site van de Gemeente Amstelveen.

Maatregelen veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
De gemeente Amstelveen maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Voor de meest actuele informatie inzake COVID-19 maatregelen aangaande de veiligheidsregio verwijzen wij u naar de website van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

AMSTELVEENS ONDERNEMERSNIEUWS
Spreekuur Ondernemers & Wethouder Floor Gordon
Het 1e Coronaspreekuur zal plaatsvinden op 28 januari tussen 15.30-17.00 uur. U kunt zich opgeven via ondernemersloket@amstelveen.nl vervolgens ontvangt u een teamslink om met de wethouder EZ en een aantal ambtenaren te bespreken hoe we u verder kunnen helpen door deze coronacrisis, welke maatregelen er volgens u nodig zijn voor de periode na corona en om uw hart te luchten.

Subsidie 1.5 mtr maatregel
De subsidieregeling is uitsluitend voor lokale ondernemingen met 2 tot en met 50 werknemers (peildatum 1 maart 2020) die noodlijdend zijn en nog niet op andere wijze vanuit het Lokaal Coronafonds zijn gecompenseerd. Noodlijdend is minimaal 20% omzetverlies als gevolg van de corona crisis daarom is de NOW-toekenning een harde eis. De bedrijven moeten gasten of klanten ontvangen en een minimum bedrag aan noodzakelijke kosten hebben gemaakt om aan RIVM coronarichtlijnen te voldoen. Tot de doelgroep behoren in ieder geval ondernemingen die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven onder een van de volgende SBI-codes: Detailhandel (47.00), Vervoer per taxi (49.32), Logiesverstrekking (55.00), Eet- en drinkgelegenheden (56.00), Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie- en reserveringbureaus (79. 00), Organiseren van congressen en beurzen (82.3), Haar- en schoonheidsverzorging (96.02), Sauna’s, solaria, baden e.d. (96.04). Commerciële indoor sportorganisaties, zoals fitnesscentra, sportscholen en boksscholen (93.1) die niet op enige andere wijze financiële ondersteuning van de gemeente ontvangen, kunnen eveneens in aanmerking komen voor subsidie. Detailhandel niet via winkel of markt (47.9) valt niet onder deze regeling omdat zij geen aanpassingen doen qua coronamaatregelen. De subsidie bedraagt maximaal € 2500,-. Dit is o.a. afhankelijk van het aantal medewerkers, hoeveel kosten zijn gemaakt en de sector (SBI-code). De subsidie is voor materiaalkosten, zoals desinfectiemateriaal, plexiglas schermen, gezichtsmaskers en voor kosten van inhuur van derden i.v.m. coronamaatregelen. Vanaf 20 januari is de subsidieregeling aan te vragen via de site van de Gemeente. Meer informatie vindt u hier.

MKB-noodlening
Amstelveense ondernemers kunnen bij de Gemeente Amstelveen een MKB-noodlening aanvragen. Deze lening is een lokale regeling van de gemeente Amstelveen om te voorkomen dat zelfstandige MKB-ondernemingen zonder toegang tot bancaire financiering de coronacrisis niet overleven. De lening is voor een periode van maximaal drie jaar en bedraagt ten hoogste € 40.000,-.

Beleef Amstelveen | Visit Amstelveen
De website en de daarbij horende Uitagenda is het kanaal voor Amstelveense ondernemers om hun aanbod op het gebied van cultuur, sport, shoppen, recreëren en horeca te laten zien. Zo brengen we in januari/februari samen met Amstelveen Sport het thema Actief & Bewegen onder de aandacht. En het laatste weekend van februari promoten we, als Corona dat toelaat, samen met Amstelveenz en de Amstelveense hotels Slapen in eigen Stad. We hebben inmiddels een bereik van zo’n 4.000 Amstelveense gebruikers per maand en de social mediakanalen Visit Amstelveen Facebook en Visit Amstelveen Instagram zijn hard groeiende. Ook sturen we de deelnemende locaties maandelijks een nieuwsbrief. Bent u geïnteresseerd meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via de Beleefamstelveen.nl.

Schuldhulpverlening Ondernemers
Veel bedrijven zijn hard geraakt. Heeft u als ondernemer een simpele (enkelvoudige) financiële vraag dan kan een schuldhulpverlener u helpen met een advies. Is er sprake van meervoudige problematiek dan kijkt een gespecialiseerde schuldhulpverlener samen met u naar de aard en de omvang van de financiële problemen. In het geval van meervoudige problematiek wordt een plan van aanpak met afspraken opgesteld, met als doel tot een oplossing te komen. Waar mogelijk wordt een doorstart van de onderneming gerealiseerd met bijvoorbeeld een krediet op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. Is een doorstart niet te realiseren dan wordt de ondernemer begeleid bij het zo gunstig mogelijk beëindigen van de onderneming en wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de financiële problemen op te kunnen lossen.

Elke ondernemer met een vraag van financiële aard kan telefonisch of per mail contact met ons zoeken via 020 540 4911 (vragen naar Schuldhulpverlening of Balans) of mail naar balans@amstelveen.nl.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met het accountteam van EZ. Houd ons op de hoogte van eventuele problemen en stel gerust al uw vragen, deze kunt u mailen naar ondernemersloket@amstelveen.nl. Uw signalen zijn en blijven de komende tijd erg belangrijk.Verbeteren nieuwsbrief
Wij nodigen u van harte uit om input te geven over hoe de informatieverstrekking kan worden verbeterd. Dit wordt meegenomen in het maken van de toekomstige nieuwsbrieven. Uw input kunt u mailen naar ondernemersloket@amstelveen.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens