Wil jij meer weten over de Drank- en Horecawet, legeskosten, tabaksverkoop, etc? Lees dan onderstaande nieuwsbrief van KHN Roosendaal.

Nog even wachten op de algemene ledenvergadering (ALV)
Als bestuur hebben we besloten nog even geen ALV te houden. Normaal doen we dit in januari, gecombineerd met een nieuwjaarsreceptie. Nu, in coronatijd, hebben we helaas geen nieuws voor jullie en stellen we het uit. Zodra er weer iets te melden is, komen we bij jullie terug.

We hebben wel wat nieuwtjes van KHN landelijk:

De Drank- en Horecawet is omgedoopt tot Alcoholwet
KHN heeft er lang voor gepleit: bezoekers van 18 jaar en ouder die alcoholhoudende drank doorgeven aan personen jonger dan 18 jaar worden strafbaar.

In het kader van hun opleiding kunnen vmbo-leerlingen van 14- en 15 jaar voortaan alcohol verstrekken in een horecabedrijf (was 16 jaar).

De legeskosten DHW voor ondernemers worden verlaagd. De hoofdregel wordt dat dag-leidinggevenden (die geen eigenaar zijn) niet langer bijgeschreven hoeven te worden op het aanhangsel van de vergunning. Zij moeten wel minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne. Voor bepaalde categorieën horeca blijft de verplichting wel bestaan om alle leidinggevenden op de vergunning te vermelden. Hiervoor moeten nog objectieve criteria worden vastgesteld.

Inrichtingenbesluit wordt vrijwel geheel geschrapt: Alleen de regels uit het Bouwbesluit 2012 zullen gelden. Hierdoor worden de eisen voor toiletten minder streng (niet meer de eis van het voorportaal) en komen de speciale hoogte-eisen te vervallen.

Dit betekent dat ook de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit gaat gelden voor horeca-lokaliteiten. 5 x minder verversing dan nu het geval is (paar partijen hebben hiertegen geprotesteerd, geen meerderheid in de 2 kamer).

Minimale oppervlakte eis blijft 35 m2 (uitzondering rijksmonumenten). Gemeenten krijgen meer bevoegdheden. Zij kunnen gemotiveerd een grotere oppervlakte-eis stellen.

De 4 grote gemeenten hebben meer handvatten gevraagd om een alcohol-overlastgebied aan te kunnen wijzen. Hiermee kunnen gemeenten in een bepaald gebied extra regels instellen met betrekking tot alcoholverkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Wallengebied in Amsterdam. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft met dit voorstel ingestemd

Verkoopprijzen supermarkten en slijterijen maximaal 25% korting op de normale verkoopprijs van alcoholhoudende dranken.

Na goedkeuring Eerste Kamer wordt de wet juli 2021 van kracht.

Tabaksverkoop: uitstalverbod. Vanaf 1 januari 2021 mogen rookwaren niet meer zichtbaar zijn. Vanaf 1 januari 2022 zijn tabaksautomaten niet meer toegestaan.

Petflesjes: Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Voor ieder flesje met een inhoud van minder dan een liter wordt straks 15 cent statiegeld gerekend. Door de inzet en lobby van KHN zijn horecabedrijven niet verplicht om petflesjes in te zamelen. Horecabedrijven kopen flesjes in en betalen statiegeld, dit statiegeld wordt vervolgens doorberekend aan de consument.

Producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor het heffen van statiegeld op petflesjes en voor de inzameling ervan. De petflesjes kunnen worden ingeleverd in supermarkten, op trein- en tankstations.

Éénmalig plastic: Vanaf 3 juli 2021 mag je geen plastic bestek, borden, roerstaafjes, rietjes en piepschuimbekers en -houders (EPS) voor eenmalig gebruik verstrekken. Op de site van KHN zijn goede alternatieven te vinden.

Toiletvoorzieningen
Enige tijd geleden heeft het bestuur van KHN Roosendaal met de gemeente gesproken over betere (openbare) toiletvoorzieningen in Roosendaal en is de interesse bij de horeca gepolst om hieraan mee te doen (zoals dat ook in andere steden gebeurt). Inmiddels leven we door het coronavirus in een hele andere tijd, maar de gemeente wil dit toch voorleggen, alvast voor het moment dat de horeca weer als vanouds haar gasten mag ontvangen:

Beste leden van Horeca Nederland afdeling Roosendaal

Roosendaal doet het niet goed in de top-50 van gastvrije toiletgemeenten in Nederland, de gemeente staat daar bijna onderaan.

De Maag Lever Darm Stichting en andere patiëntenverenigingen adviseren een norm voor de afstand tussen toiletvoorzieningen van maximaal 500 meter. Dit komt overeen met 250 meter lopen.

Afgelopen maanden is binnen de Gemeente Roosendaal een plan uitgewerkt waarin een inventarisatie is gemaakt naar hetgeen aanwezig is in Roosendaal, wat de aanbevelingen zijn van de Toiletalliantie en de mogelijke oplossingen om van Roosendaal een meer gastvrije toiletgemeente te maken.

Een samenvatting van het plan:

Het voorstel om als Roosendaal een meer toiletvriendelijke gemeente te worden:

 1. Uitbreiden toegankelijkheid bestaande toiletten:
 2. Openbare gebouwen
 3. Horeca
 4. Winkels
 5. Uriliften
 6. Plaatsing van een zelfreinigende unit (genderneutraal), die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers
 7. Gebruik van Orange Nano PeeBack® Mineral op wildplasplaatsen
 8. Bevorderen van de vindbaarheid van de toiletten: kaarten, wegwijzers, Hoge Nood App

De vraag aan de horeca is of u mee wilt doen aan de pilot van twee jaar die de openstelling van aanwezige horecatoiletten bevordert.

Dit betekent dat:

- Aanwezige toiletten in horecagelegenheden kosteloos gebruikt kunnen worden door bezoekers van de stad Roosendaal (dus ook voor hen die geen consumptie nuttigen in de horecagelegenheid).

- Voor deze openstelling is een tegemoetkoming voor extra schoonmaakkosten beschikbaar van € 85/maand.

- De opengestelde toiletten zullen opgenomen worden in de Hoge Nood app, op de website van de gemeente en andere publicatie zoals stadsplattegrond van de VVV.

We hebben in deze pilot mogelijkheden voor een aantal horecagelegenheden om mee te doen, waarbij we bij de toekenning rekening houden met spreiding in de stad, doelgroep etc. de start van de openstelling zal op zijn vroegst zijn na de openstelling van de horeca; na de lock-down.

Indien u interesse hebt aan de pilot mee te doen, verzoeken wij u een mail te sturen naar florence@firenzeadvies.nl (Florence Bongers-Rijnders), met daarin:

 • Naam horecagelegenheid
 • Naam ondernemer
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Er wordt daarna contact met u opgenomen om het project verder toe te lichten en afspraken te maken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

René van Gastel
Florence Bongers-Rijnders

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens