Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van KHN Sallandse Heuvelrug e.o. je op de hoogte brengen over de nieuwste ontwikkelingen.

Zie onderstaand de volgende onderwerpen:

Nog even wachten op de algemene ledenvergadering (ALV)

Als bestuur hebben we eind 2020 besloten om geen fysieke ALV te houden (vandaar alleen schriftelijk). Normaal gesproken houden we dit in het najaar, gecombineerd met een Walking Dinner. Zodra er weer enigszins versoepelingen zijn, zullen we dit in gaan plannen. Dit geldt tevens voor de Politieke Safari die in het voorjaar van 2020 gepland stond.

BHV-/EHBO-trainingen

We hebben besloten de BHV-/EHBO-trainingen dit jaar niet te organiseren in verband met corona. Normaal gesproken vindt dit plaats in het begin van het jaar, dit zal dan verschoven worden naar begin 2022.

Gemeentenieuws

Rijssen-Holten

 • Terrasuitbreiding 2021: De gemeente heeft aangegeven ook voor 2021 mee te willen werken aan de terrasuitbreidingen in verband met de coronamaatregelen.
 • Horecavisie: De Horecavisie Rijssen-Holten ligt ter inzage. Deze ligt ter besluitvorming in de Raadsvergadering van 25 maart aanstaande.
 • TONK: Is jouw inkomen gedaald en kun je door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) jou misschien helpen. Deze regeling is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en wordt op dit moment, in opdracht van het kabinet, lokaal door de gemeenten voorbereid. Bij sommige gemeenten in Overijssel is de TONK zelfs al aan te vragen. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Hellendoorn

 • Terrasuitbreiding 2021: De gemeente heeft aangegeven ook voor 2021 mee te willen werken aan de terrasuitbreidingen in verband met de coronamaatregelen.
 • Drank- en Horecaverordening / paracommercie: Onlangs heeft de gemeente de Drank- en Horecaverordening op een aantal punten aangepast, waaronder het houden van feesten/bijeenkomsten van persoonlijke aard. Dit is helaas verhoogt van 6 naar 8 bijeenkomsten. De bedoeling was in eerste instantie om het te verhogen naar 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard. Dit hebben we als KHN bestuur tegen weten te houden. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de paracommerciële instellingen en de noodzaak van het melden (2 weken vooraf) benadrukt. Wij zullen dit nauwlettend volgen en door de gemeente op de hoogte worden gehouden. Mochten jullie een melding of signaal hierover krijgen dan kan dit (uiteraard anoniem) gemeld worden bij Mirjam Boerrigter.
 • TONK: Is jouw inkomen gedaald en kun je door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) jou misschien helpen. Deze regeling is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en wordt op dit moment, in opdracht van het kabinet, lokaal door de gemeenten voorbereid. Bij sommige gemeenten in Overijssel is de TONK zelfs al aan te vragen. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Nieuws KHN Landelijk / Regionaal

Versoepelingen terras horeca

Afgelopen maandag is tijdens de persconferentie aangekondigd dat naar verwachting woensdag 31 maart de terrassen weer open mogen (onder voorwaarden). Uiteraard zijn we hier blij mee maar we vechten nog hard door voor algehele opening. Woensdag 9 maart start het kortgeding en later de bodemprocedure door KHN tegen de Staat.

Terras Kickstart 2021 (Misset Horeca)

Op dinsdag 16 maart geeft Niels Mulder (Café Restaurant Nielz te Almelo) een webinar over "Personeel boeien en binden". Inschrijving is gratis! Meld je aan via deze link.

De Drank- en Horecawet wordt per 1-7-2021 de Alcoholwet

Na goedkeuring Eerste Kamer wordt de wet juli 2021 van kracht. Belangrijkste wijzigingen:

 • KHN heeft er lang voor gepleit: bezoekers van 18 jaar en ouder die alcoholhoudende drank doorgeven aan personen jonger dan 18 jaar worden strafbaar.
 • In het kader van hun opleiding kunnen vmbo-leerlingen van 14- en 15 jaar voortaan alcohol verstrekken in een horecabedrijf (was 16 jaar).
 • De legeskosten DHW voor ondernemers worden verlaagd. De hoofdregel wordt dat dag-leidinggevenden (die geen eigenaar zijn) niet langer bijgeschreven hoeven te worden op het aanhangsel van de vergunning. Zij moeten wel minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne. Voor bepaalde categorieën horeca blijft de verplichting wel bestaan om alle leidinggevenden op de vergunning te vermelden. Hiervoor moeten nog objectieve criteria worden vastgesteld.
 • Inrichtingenbesluit wordt vrijwel geheel geschrapt: Alleen de regels uit het Bouwbesluit 2012 zullen gelden. Hierdoor worden de eisen voor toiletten minder streng (niet meer de eis van het voorportaal) en komen de speciale hoogte-eisen te vervallen.
 • Dit betekent dat ook de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit gaat gelden voor horeca-lokaliteiten. 5 x minder verversing dan nu het geval is (paar partijen hebben hiertegen geprotesteerd, geen meerderheid in de 2 kamer).
 • Minimale oppervlakte eis blijft 35 m2 (uitzondering rijksmonumenten). Gemeenten krijgen meer bevoegdheden. Zij kunnen gemotiveerd een grotere oppervlakte-eis stellen.
 • Verkoopprijzen supermarkten en slijterijen maximaal 25% korting op de normale verkoopprijs van alcoholhoudende dranken.

Tabaksverkoop: uitstalverbod

Vanaf 1 januari 2021 mogen rookwaren niet meer zichtbaar zijn. Vanaf 1 januari 2022 zijn tabaksautomaten niet meer toegestaan.

Petflesjes

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Voor ieder flesje met een inhoud van minder dan een liter wordt straks 15 cent statiegeld gerekend. Door de inzet en lobby van KHN zijn horecabedrijven niet verplicht om petflesjes in te zamelen. Horecabedrijven kopen flesjes in en betalen statiegeld, dit statiegeld wordt vervolgens doorberekend aan de consument. Producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor het heffen van statiegeld op petflesjes en voor de inzameling ervan. De petflesjes kunnen worden ingeleverd in supermarkten, op trein- en tankstations.

Éénmalig plastic

Vanaf 3 juli 2021 mag je geen plastic bestek, borden, roerstaafjes, rietjes en piepschuimbekers en -houders (EPS) voor eenmalig gebruik verstrekken. Op de site van KHN zijn goede alternatieven te vinden.

Huurkorting/verlaging via KHN Maatwerk

In bijna alle gerechtelijke uitspraken tot nu toe is geoordeeld dat in het geval een hurende horecaondernemer door toedoen van de coronacrisis veel schade heeft geleden er recht op een huurkorting bestaat. Voor meer informatie zie 'verzoek vrijstelling betalen huurprijs' en bekijk de webinar 'Huren tijdens de coronacrisis'.

Derdenverklaring via KHN Rekenwerk

De kosten voor het aanvragen van een derdenverklaring zijn € 750,00 excl. BTW. (NOW bedrag € 20.000 - € 100.000 -> KHN Rekenwerk is veelal goedkoper dan de reguliere accountant.

Stel je wilt hier gebruik van maken, dan kun je contact opnemen met KHN Rekenwerk via info@khnrekenwerk.nl.

Subsidietrajecten

Vanuit de provincie Overijssel zijn er een aantal subsidietrajecten, meer informatie hierover vind je ook op de website van Gastvrij Overijssel. Zie ook de nieuwsberichten die via KHN hierover zijn verzonden:

Vergroen jouw entree! Gastvrij Overijssel betaalt mee
Nieuwe subsidieregeling voor bedrijven met een toeristisch karakter in Overijssel
Klaar voor de toekomst met de MKB-voucher provincie Overijssel
Kom sterker uit de crisis met gastvrij Overijssel

Suggesties leden

Het bestuur staat altijd open voor suggesties van leden. Wij zouden graag van jullie horen wat je denkt nodig te hebben op de korte en lange termijn om deze crisis door te komen? Denk hier bij aan het perspectief als we weer open zijn: meer toerisme? Een horecastop zodat de gevestigde horeca zich meer kan vestigen of is er juist meer horeca nodig om Maassluis als gelegenheidsstad aantrekkelijker te maken? Moet Ervaar Maassluis meer aandacht besteden aan de horeca in haar marketing? We horen het graag! Je kunt dit aangeven bij een van de bestuursleden of via de regiomanager. Wij horen graag van jullie!

Contact regiomanager KHN

Hebben jullie vragen of suggesties? Je kunt altijd contact opnemen met Mirjam Boerrigter via 06 12 24 85 91 of m.boerrigter@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens