Het platform is een samenwerkingsverband tussen Ondernemersverenigingen van Volendam, Edam én de Zeevang, KHN Edam-Volendam en VVV Edam-Volendam.

De bestuursvergadering
We kwamen donderdag 14 januari weer bij elkaar met het bestuur en enkele gasten.

Van het economisch platform (gemeentelijke adviesgroep lange termijn met betrekking tot de gemeentelijke economie) was aanwezig de heer Evert Smit (Smit - Bokkum)

Hij gaat de verbinding tussen de twee platforms gestalte geven.

Verder waren de vaste vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen van Edam-Volendam en Zeevang, de VVV en de Horeca (KHN) aanwezig

Er bereiken ons regelmatig verzoeken om zitting te nemen in ons platform en er is voor gekozen om iedereen er op te wijzen dat men zich via de eigen ondernemersvereniging of branchevereniging kan laten vertegenwoordigen in het platform. Als gast voor een bepaald onderwerp kan je altijd vragen langs te mogen komen op een bestuursvergadering en ook wij zullen regelmatig gasten uitnodigen op bepaalde onderwerken.

Financiën
Momenteel zijn we nog druk bezig met het afronden van het vormgeven van de Stichting TIOP en het overgemaakt krijgen van de toegezegde financiële middelen zodat het organisatiebureau ZKA (adviesbureau vrijetijdseconomie) aan de slag kan met het verder vorm geven van de uitwerking van de toeristische visie van de gemeente.

Informatie verzamelen
Het ZKA gaat straks eerst aan de slag met een informatieronde vanuit de bevolking en de instellingen. Probleem is wel even dat het niet met fysieke bijeenkomsten kan maar via internet zal moeten. Gedacht wordt aan een enquête bij winkelcentra of via de contacten met de ondernemersverenigingen en dorpsraden. Ook zijn er ideeën om veel mensen te mailen en hun per mail een aantal vragen te stellen. Je zou onder deze mensen dan ook een Bottertje kunnen verloten voor het invullen van een vragenlijst. Een enquête bij de winkelcentra kan ook nog. En dan kunnen we mogelijk ook de LOVE bij het info verzamelen betrekken.

Kortom er wordt goed gebrainstormd om tot veel informatie met betrekking tot het toerisme te komen.

Bezoek Hanzesteden
In het voorjaar 2020 was staatsecretaris Mona Keizer op werkbezoek in Voelndam. Ze sprak met de ondernemers, hoorde waar zij mee worstelen (in en buiten coronatijd ) en stelde voor eens bij de Hanzesteden hun licht op te steken om te horen hoe de zaken daar gaan.

Een werkbezoek aan Doesburg voor zo’n 40 mensen (stadsbestuur, TOP, Ondernemers ren staatssecretaris) is in voorbereiding, waarover meer als het gestalte krijgt.

Concrete plannen

  • Er is een memo gemaakt voor de bewegwijzering en dat is neergelegd bij de gemeente en er komt een afspraak met ambtenaren die er over gaan;
  • Bereikbaarheid Edamse binnenstad voor de watersport gaan we opnemen in het activiteitenplan van ZKA;
  • Bruine Vloot haven Volendam. Er komt een Waterfront Visie , een visie op de haven Volendam van het college. Tussentijds gaan we overleggen met de vereniging boterbehoud en anderen waaronder de belanghebbenden van k eens aanleg steiger bij de Breek, Etersheim;
  • Klederdracht zichtbaar. ER wordt hard gewerkt aan een vereenvoudigde vorm van de Volendamse klederdracht om zo de historie van de klederdracht weer zichtbaar te maken op e de dijk in Volendam;
  • Verder bespraken we de optimalisering van faciliteiten voor topsporters, het actualiseren van de website van de VVV, plannen voor een boeking site voor Hotels net als nu voor de Bed en Breakfast adressen.

We komen in februari weer bij elkaar en suggesties en vragen zijn altijd welkom.

Met vriendelijke groet,

Toeristisch en Ondernemers Platform

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens