Om hoteliers en medewerkers van hotels te stimuleren eerder melding te maken van vermoedens van misstanden of seksuele uitbuiting is een lijst met aanbevelingen gemaakt.

Ook start er een pilot om hotels te stimuleren actiever vermoedens van prostitutie te melden.

Lijst met aanbevelingen voor het melden van misstanden

De afgelopen periode zijn er regelmatig misstanden geconstateerd in hotels, waaronder illegale prostitutie. Dit heeft onder andere geleid tot sluitingen. De gemeente ontvangt met regelmaat meldingen van overlast in de hotelkamers door jongeren, soms met seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij af en toe ook minderjarige meisjes worden aangetroffen. Om de Amsterdamse hotelbranche zo goed mogelijk te ondersteunen om die misstanden tegen te gaan, is een lijst met aanbevelingen gemaakt. Hiermee kunnen hotels mogelijk grensoverschrijdend gedrag door hotelgasten, illegale prostitutie en mensenhandel eerder en beter signaleren en tegen optreden. De aanbevelingen zijn verwerkt in een flyer voor hoteliers en een flyer voor medewerkers van hotels.

Maatwerk bij prostitutie in hotels: coulance voor hotels die melden

Ook wordt er een pilot gestart om het melden van prostitutie in hotels zo laagdrempelig mogelijk te maken. In het recente verleden zijn hotels gesloten of is een dwangsom opgelegd vanwege illegale prostitutie. Omdat de gemeente Amsterdam hotels wil stimuleren actiever vermoedens van prostitutie te melden, organiseert de gemeente een pilot van een jaar. Tijdens die pilot kan de gemeente, in aanvulling op de bestaande handhavingsmogelijkheden van een sluiting of een dwangsom, in sommige gevallen lichtere maatregelen treffen. Dit kan wanneer een hotel proactief meldt en zich inspant om misstanden te voorkomen. Als een hotel volgens de gemeente al het mogelijke heeft gedaan, kan er coulance worden betracht. Wanneer een hotel veel, maar niet al het mogelijke heeft gedaan, kan de situatie met een waarschuwing worden afgedaan. In de overige gevallen wordt sluiting of een dwangsom opgelegd. Deze pilot biedt dus meer ruimte voor maatwerk per hotel.

Handreiking preventie overvallen

Een overval is een ingrijpende gebeurtenis. Wat kun je als ondernemer doen om de risico’s op een overval te verkleinen. Wat kun je het beste doen met contant geld? Ga je met de omzet over straat of regel je afroming van contant geld via een afstortkluis? Op de website van het PVO Amsterdam-Amstelland hebben we een aantal tips op een rijtje gezet.

Verbeterde risicoklasse-indeling (VRKI) 2.0

De VRKI 2.0 is een instrument om het inbraakrisico van bedrijfspanden en woningen te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) nodig zijn. De VRKI 2.0 speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingssystemen. De aangepaste versie risicoklasse-indeling is hier te vinden.

Trainingen Koninklijke Horeca Nederland

Voor horecaondernemers en medewerkers organiseert KHN diverse trainingen op het gebied van veilig ondernemen. Op 7 februari 2022 organiseert KHN de training ‘Omgaan met ongewenst gedrag en agressie’. De training wordt gegeven in Hotel Mercure Amsterdam Station Sloterdijk. Aanmelding voor de training kan hier.

Tips voor een veilige jaarwisseling

De jaarwisseling is in aantocht. De kans op ongeregeldheden is – ondanks het landelijk vuurwerkverbod – nog steeds aanwezig. De ervaring leert dat het verstandig is om rond de jaarwisseling losse spullen die in de directe omgeving van de onderneming staan te verwijderen. Denk hierbij aan bouwmaterialen, pallets en losstaand straatmeubilair. Deze spullen kunnen als instrument worden gebruikt om vernielingen aan te richten aan het pand of in de buurt. Voor losstaande materialen rondom het pand die geen eigendom zijn van de ondernemer, kan contact worden gezocht met de eigenaren van de spullen. Aan hen kan worden gevraagd of ze de spullen weg willen halen of achter slot en grendel willen plaatsen. Ook kunnen (losstaande) materialen eigendom zijn van de gemeente. Dan kan via een melding openbare ruimte het verzoek worden gedaan deze spullen te verwijderen vóór de jaarwisseling.
In verband met brandgevaar is het aan te raden om brandbare spullen zoals papier- en vulcontainers, houten pallets etc. naar binnen te halen of eventueel de containers op slot te zetten en te verankeren. En gaten in de muren van het pand dicht te maken.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens