Zoals wellicht bekend zijn wij op dit moment bijna dagelijks in gesprek met de gemeente. Uiteraard willen we als KHN Haarlemmermeer zo goed mogelijk opkomen voor jullie belangen.

Helaas was de communicatie aan het begin van de sluitingsperiode er niet en kwam daarna stroef op gang. Inmiddels is e.e.a. naar elkaar uitgesproken en hebben we besloten om er samen constructief wat van te maken. De gemeente kan heel veel punten wettelijk niet aanpakken en ook willen ze voorkomen dat ze door afstel van gemeentelijke belastingen een art. 12 gemeente worden. (Dus een te groot begrotingstekort krijgen)
Wel zal het bespreekbaar zijn in individuele schrijnende gevallen, zoals nu ook gedaan wordt bij bv. bijstand gezinnen, geen heffingen te laten betalen. Op dit moment is het nog niet goed inzichtelijk hoe schrijnend de situatie bij de bedrijven is. Wel dat het moeilijk is. Wij hebben meerdere malen aangegeven dat we als we niet snel perspectief en meer directe financiële steun krijgen het geen kwestie is dat we massaal omvallen echter dat het binnenkort is… ook de gemeente lobbyt voor ons in Den Haag.

Onderstaand een antwoord op het lijstje met onze verzoeken:

Verzoeken aan gemeente Haarlemmermeer, stavaza 7-5-2020

 1. Afstel/kwijtschelding alle gemeentebelastingen 2020.
  ->Vooralsnog uitstel tot 1 juli, dit gaat langer worden, ook zullen er voorlopig geen betalingsherinneringen worden gestuurd
 2. Herberekening Toeristenbelasting, alleen betaling toeristen belasting welke gevorderd is bij gasten.
  ->De gemeente zal geen voorschotnota's versturen en de toeristenbelasting aan het einde van het jaar achteraf in rekening brengen
 3. Afstel/kwijtschelding gecombineerde aanslag (OZB, rioolheffing, afvalstoffen, reinigingsrecht).
  ->Vooralsnog uitstel
 4. Tijdelijke afstel gebruikersbelasting/OZB (minimaal 3 maanden).
  ->Vooralsnog uitstel
 5. Subsidie van gemeente richting afvalverwerkingsbedrijven zodat deze een tegemoetkoming in welke vorm dan ook kunnen geven aan hun klanten.
  ->Geldt alleen voor de ondernemers die met de Meerlanden een overeenkomst hebben
 6. Vergunningskosten voor startende ondernemers tijdelijk kwijtschelden.
  ->Pending
 7. Toetsing van aanvragen voor TOZO tijdelijk inkorten zodat vergoedingen sneller uitgekeerd kunnen worden.
  ->Zijn 2.800 aanvragen binnen en veel uitbetalingen aan ondernemers reeds gedaan
 8. Daarnaast op versoepeling van de invordering, dus rente verlagen, geen dwang invordering etc.
  ->Geregeld
 9. Storten van extra financiën in Event Park Amsterdam en BIZ-regelingen welke op dit moment actief zijn.
  ->Komt later
 10. Geen heffing van leges voor evenementen die nog komen dit jaar.
  ->Hoeven niet betaald te worden, als er al betaald is wordt het teruggestort.

Overige punten:

 • Er zullen Terrassenoverleggen per plaats georganiseerd gaan worden om te kijken hoe de ruimte optimaal benut kan worden
 • Er zijn Appgroepen Horeca Hoofddorp en Horeca Nieuw-Vennep opgestart
 • OVHZ dank je wel voor bemiddeling, in het overleg met de gemeente, zie hier het bericht
 • We blijven frequent overleg houden met gemeente, via het HOP en met KHN zelf iedere week
 • Volgende week vrijdag komt hopelijk ook meer nieuws vanuit Schiphol

We willen niet te uitgebreid ingaan op alle punten omdat er al zoveel gecommuniceerd wordt. Mocht je echter dringende zaken hebben, ideeën, dan graag per mail naar ons secretariaat haarlemmermeer@khn.nl, alvast dank.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens