Het bestuur van KHN Aa Hunze/Borger-Odoorn brengt jou op de hoogte van een aantal zaken die spelen binnen KHN Aa Hunze/Borger-Odoorn.

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) hebben we helaas -in verband met persoonlijke omstandigheden bij een aantal bestuursleden- moeten uitstellen naar de start van het nieuwe jaar.

Normaal gesproken vindt deze ALV in november plaats, deze is nu verzet naar dinsdag 30 januari 2024. Programma en details volgen nog, maar zet deze datum alvast in jouw agenda! We zijn in ieder geval te gast bij 't Wapen van Exloo in Exloo.

Een tipje van de sluier...; we hebben een hele leuke spreker, namelijk Marijke Maatkamp, zij neemt ons mee in het ‘Puberbrein’. Zij geeft jou praktische handvatten hoe om te gaan met de ‘jonge medewerker’.

Binnen Borger-Odoorn wil de gemeente het huidige terrassenbeleid herzien. Het bestuur heeft een 1e verkennend gesprek gevoerd, waarin we de belangrijke aandachtspunten hebben meegegeven. Dit was een open gesprek waarbij de gemeente onze adviezen ter harte nam. De uitwerking volgt nog. We hebben met klem verzocht hier goed en helder over te communiceren richting de ondernemers als het beleid herschreven is en dat de juiste inzet van de handhaving cruciaal is om een gedragen beleid te laten slagen.

Vragen

Mochten er voor nu vragen zijn, neem dan contact op met één van de bestuursleden (Elina van Zanten, Anita van Veen, Roderik Seubers of Ferdie Ottens) of met de regiomanager Inge Venema-Vogelzang (i.venema-vogelzang@khn.nl / 06 53 42 83 07). Ook kun je mailen naar aaenhunzeborger@khn.nl.

Wij wensen jou alvast succesvolle, gezellige en gezonde laatste maanden van het jaar toe en hopelijk treffen we elkaar tijdens de ALV op dinsdag 30 januari 2024!