Hoewel dit voor ons allemaal een uitermate moeilijke situatie is, hopen we toch echt dat jullie allemaal volhouden. Probeer hoop te putten uit het feit dat het spaargeld in Nederland inmiddels tegen de plinten klotst en dat dat toch een keer moet worden uitgegeven. Heb de moed om je niet gek te laten maken door wie dan ook en je eigen koers te blijven varen, ook al doet het pijn. Wij komen hier bovenop, met een rechte rug, de mouwen opgestroopt en een blik gericht op de toekomst. Geef niet op!

Herstelnota Rotterdam

Ondertussen zijn we achter de schermen keihard aan het werk geweest om zo veel mogelijk ruimte te creëren voor als het straks weer zover is. Dit was een hele klus die we samen met de betrokken wethouders, raadsleden en het, onvermoeibare ambtenarenapparaat, zo goed mogelijk hebben geprobeerd te klaren. Deze inspanningen hebben geresulteerd in een Herstelnota. We hebben er, in overleg met wethouder Kasmi, voor gekozen om het gesprek inzake de nieuwe Horecanota naar het einde van het jaar te verplaatsen. In de Horecanota worden de kaders geschetst waarbinnen je als horecaondernemer mag opereren. Daar staan over het algemeen veel “nee’s”, “niet’s” en “nooit’s” in. Wij vonden deze instelling in deze tijden niet gepast en hebben om een stuk gevraagd waarin mogelijkheden zijn vastgelegd. Dit gaat ons helpen om een stukje van de opgelopen schade in te lopen, omdat het ons letterlijk meer vierkante meters gaat opleveren. Wij zijn ons er ook van bewust dat we echt niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar we hebben keihard ons best gedaan.

Terrasuitbreiding

Wij hebben afgelopen zomer als stad en ondernemers veel baat gehad bij de terrasuitbreiding. Ook voor de komende zomer is de gemeente akkoord met een terrasuitbreiding van 100%. Voor gebieden waar dit niet mogelijk is, wordt maatwerk aangeboden. Als je hierover vragen hebt, kan je terecht bij de horecagebiedsadviseur in jouw gebied. Ook stelt de gemeente vlonders ter beschikking voor mensen die dat willen. Als je zelf een vlonder wilt bouwen, kan je bij de gemeente gratis hout ophalen, zodat je zelf aan de gang kunt.

Handhaving in de horeca

Met de heropening in zicht, is het noodzakelijk dat ondernemers en handhaving op één lijn zitten wat betreft de regels. KHN Rotterdam heeft erop aangedrongen om samen met handhaving in gesprek te gaan over samenwerking. We hebben aangegeven dat we meer vanuit de menselijke maat met elkaar willen werken en niet vanuit repressie en lelijkheid. Onze boodschap is “liefde en respect”. Dit werd in eerste instantie een beetje weggelachen, maar inmiddels is men er al aardig aan gewend en verlopen de gesprekken op een hele fijne, constructieve manier. We hebben afgesproken dat wij de handhaver mogen voorlichten/instrueren voordat ze de straat op gaan door ons verhaal te vertellen met alles er op en er aan. Dit gaat plaatsvinden in de week voordat we open mogen. We zullen vertellen wat we als ondernemers hebben meegemaakt de afgelopen maanden, hoe we ervoor staan op zakelijk en mentaal gebied en wat we nodig hebben om weer op de been te komen. We hebben er vertrouwen in dat we hiermee wederzijds begrip kunnen kweken en dat de toestanden en de slechte energie waarmee er voor de tweede lockdown werd gehandhaafd, tot het verleden behoren.

Huurkwijtschelding

Vanaf het begin van de lockdown hebben we ons ingezet om voor ondernemers die panden van de gemeente huren, de huur kwijtgescholden te krijgen. We vinden het belangrijk dat de gemeente het voorbeeld geeft om andere vastgoedeigenaren over de streep te trekken om ook mee te bewegen inzake huurkortingen. Dit is gelukt en daar zijn we heel erg blij mee. Huurders kunnen de huurkwijtschelding in de digitale omgeving aanvragen. Het volledige persbericht lees je hier: » Rotterdam scheldt als eerste gemeente verschuldigde huur kwijt - Persberichten Rotterdam

Terrasvoucher

Om ondernemers te helpen hun terrassen up to date maken voor heropening, stelt de gemeente terrasvouchers ter beschikking. Met deze, bescheiden, financiële injectie van 500 euro kan je wat maatregelen nemen om je terras coronaproof te maken. Ook deze actie is een onderdeel van de Herstelnota. Aanvragen kunnen via deze link worden ingediend Horecavouchers voor Rotterdamse horecaondernemers | Rotterdam.nl

Digitaliseringsvouchers

Afgelopen jaar hebben wij geparticipeerd in overleggen betreffende circulair ondernemen, waarbij o.a. de digitaliseringsvoucher werd geïntroduceerd. Gemeente Rotterdam heeft deze subsidieregeling opgezet omdat zij Rotterdamse ondernemingen tijdens de heftige Covid-19 periode wil ondersteunen. KHN Rotterdam heeft dit onder de aandacht gebracht aan haar leden waarvan inmiddels meer dan 25% van de vouchers is besteed aan de horeca!

Corona coach

Om de handhaving rustiger, duidelijker en overzichtelijker te laten verlopen hebben we om zogenaamde “Corona Coaches” gevraagd. Dit zijn mensen die voor de heropening met jou samen door je zaak lopen om te checken of je aan alle regels voldoet. Aan de hand van een beknopt handhavingsarrangement kunnen eventuele vragen of onduidelijkheden uit de weg worden geruimd en pas als alles duidelijk is voor de ondernemer, vertrekt de coach weer. We hopen hiermee vooraf alle onduidelijkheden te tackelen, zodat er geen onnodige discussie met handhaving meer hoeft te ontstaan. Van een aantal leden hebben we vernomen dat de confrontatie met handhaving voor de tweede lockdown voor veel stress heeft gezorgd. Zelf hebben we hier ook ervaring mee. Ons nieuwe credo wordt dus: “van repressieve- naar preventieve handhaving!”

Bakfietskantoortjes

De gemeente zal in de eerste weken na heropening in horecaconcentratiegebieden medewerkers gaan uitrusten met een bakfiets vol informatie. Ondernemers en bezoekers van de gebieden kunnen hier terecht met vragen en opmerkingen.

Horecastewards

De horecastewards zullen worden ingezet om bezoekers wegwijs te maken en te informeren over het coronabeleid.

Uur met het bestuur

Binnenkort komen wij met een aantal data voor leden om in gesprek te gaan met ons; het bestuur. Wie zijn de mensen achter het bestuur van KHN Rotterdam? Wat doen zij voor jou? Waar zetten zij nu op in? Wat houdt jou bezig? Wie zijn onze leden?

Waarom is dit opgezet:

  • Je leert de bestuurders beter kennen en zij jou;
  • Je kunt vragen stellen over inhoudelijke thema’s en suggesties delen;
  • Wij kunnen elkaar inspireren over o.a. toekomstbestendigheid en voorbereiding van de heropening;
  • Wij kunnen leren van elkaar, want samen kom je verder, zeker nu.

Hou hiervoor je mailbox in de gaten en uiteraard delen we het ook op onze socials: Facebook en LinkedIn.


Bestuur

KHN Rotterdam is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb jij affiniteit met de lokale overheid en collectieve inzet voor een betere horecamarkt? Schroom dan niet om contact op te met onze regiomanager, Marlies Cirkel (06 53 35 18 16 / m.cirkel@khn.nl) of Renata Beijen (06 57 07 87 74 / r.beijen@khn.nl).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens