Onderstaand bericht ontvingen wij van de gemeente Goes en hierbij willen wij deze informatie met je delen.

U heeft eerder van ons gehoord dat er ondersteuningsgelden beschikbaar komen voor de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB ofwel QR-code). Inmiddels is hier duidelijkheid over en informeren we u hier graag over.

De landelijke overheid heeft een bedrag beschikbaar gesteld. Dit is via de gemeenten te gebruiken om ondernemers die een CTB moeten controleren hierbij te ondersteunen. Voor Zeeland betekent dit dat de Veiligheidsregio Zeeland een bedrag heeft gekregen. Dit is vervolgens verdeeld over de 13 Zeeuwse gemeenten. Vervolgens is de gemeente, zo ook Goes, aan zet om het bedrag te verdelen onder de ondernemers. Wanneer het geld niet wordt gebruikt, moet het terug worden gestort aan het Rijk. De gemeente mag uitsluitend gelden toekennen die echt worden gebruikt om de CTB-controle goed vorm te geven.

Inzet gelden

U heeft de mogelijkheid om beroep te doen op ondersteuning voor het controleren van het toegangsbewijs. Alleen de extra kosten die u hiervoor maakt tussen 22 september 2021 en 31 december 2021, komen voor vergoeding in aanmerking. Hieronder ziet u welke extra kosten daar onder kunnen vallen:

 1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  ii. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
  iii. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  iv. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  v. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Het beschikbare bedrag is niet eindeloos. Daarom beoordelen wij als gemeente wekelijks of uw aanvraag voor vergoeding in aanmerking komt. Op die manier proberen we het beschikbare bedrag zo eerlijk mogelijk over de hele periode verdelen. Al hopen wij dat u ruim voor het einde van het jaar het CTB niet meer hoeft te controleren.

Aanvragen en declaraties

Dien om in aanmerking te komen voor ondersteuningsgelden een aanvraag in via de website van de gemeente Goes, https://www.goes.nl/ctb. Op deze pagina vindt u meer toelichting, een aanvraagformulier en een declaratieformulier dat u moet gebruiken. Hierop vult u onder andere in:

 • Het soort kosten en waarom de gemeente deze moet vergoeden;
 • Wanneer de kosten zijn gemaakt. Ook moet u de facturen ter onderbouwing meesturen.

U heeft de mogelijkheid om de ondersteuningsgelden steeds per maand aan te vragen via het aanvraagformulier op de website. Wij beoordelen iedere week de op dat moment ingediende aanvragen en koppelen terug hoeveel u daarvan toegekend krijgt. Het indienen van de declaratie is aan het einde van iedere tijdvak mogelijk via het declaratieformulier op de website.

Vragen

Heeft u nog vragen over het controleren van het CTB of over het indienen van de vergoedingsaanvraag? Kijkt u op de website https://www.goes.nl/ctb of mail uw vraag naar venh@goes.nl. Geef daarbij in het onderwerp zo duidelijk mogelijk aan dat het om een “vraag CTB” gaat. Vergeet ook niet uw contactgegevens, waaronder uw telefoonnummer, te vermelden. Wij gaan dan alvast opzoek naar de juiste informatie en geven u die vervolgens zo snel mogelijk.

Namens de burgemeester van Goes,
Met vriendelijke groet,

Ron Bustraan, Teamcoördinator handhaving

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens