Kom in aanmerking voor de stimuleringsregeling van platform Gastvrij Hardenberg en ontvang een financiële ondersteuning van maximaal € 5.000 voor jouw beste idee of initiatief!

Het platform Gastvrij Hardenberg heeft het bestuur van KHN Hardenberg gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Onderzoek naar seizoensverlenging

In opdracht van het Platform Gastvrij Hardenberg, waar Margé Hans (eigenaresse van restaurant de Rheezerbelten) en Joëlle Roesink (regiomanager KHN IJselland), namens KHN Hardenberg, deel van uitmaken, deed MarketingOost een onderzoek naar verlenging van het seizoen in de regio Hardenberg. Uit het onderzoek kwam een rapport met conclusies en aanbevelingen. Binnen het platform wordt nu gekeken hoe dit verder wordt opgepakt. Lees hier meer over het desbetreffende onderzoek omtrent seizoensverlenging; Case: Seizoensverlenging Hardenberg – KennisplatformOost.

Stimuleringsprijs

Initiatieven of ideeën die een bijdrage leveren aan een sterke vrijetijdseconomie in de regio Hardenberg komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling van platform Gastvrij Hardenberg, waar Margé Hans en Joëlle Roesink, namens KHN Hardenberg, deel van uitmaken. De beste initiatieven of ideeën ontvangen een financiële ondersteuning van maximaal € 5.000.

Toegankelijk Reestdal voor iedereen en Bootplatform Vechtfloat waren de laatste ontvangers van de stimuleringsprijs van € 5.000. Met dit geld kunnen ze hun plannen uitvoeren. Benieuwd wat deze plannen zijn? Lees dan dit nieuwsbericht.

Aanvragen

De stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg wordt opnieuw opengesteld. Aanvragen kan tot en met maandag 15 november 2021. Je kunt jouw plan of idee per e-mail sturen naar gastvrijhardenberg@hardenberg.nl.

Stuur bij jouw aanvraag de volgende informatie mee:

  • Een duidelijke omschrijving van het project.
  • Een begroting en rekeningnummer.
  • Een toelichting hoe en waaruit jouw eigen financiële bijdrage aan het project is vormgegeven.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling moet jouw initiatief of idee voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het idee wordt ingediend door een rechtspersoon.
  • Het idee wordt samen met minimaal twee partijen binnen de vrijetijdssector nader uitgewerkt en uitgevoerd.
  • De uitvoering draagt bij aan de versterking van de vrijetijdseconomie van Hardenberg.
  • Het idee past binnen de uitgangspunten van de lange termijn agenda 'Gastvrij Hardenberg'.
  • Het idee is geschikt om (later) op aan te haken door andere partijen.
  • Het mag geen evenement zijn dat past binnen het evenementenbeleid van de gemeente Hardenberg.
  • Per project is het slechts één keer mogelijk een bijdrage vanuit de stimuleringsregeling aan te vragen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens