Op verzoek van de gemeente Vijfheerenlanden zetten wij deze uitnodiging aan jou door.

De Omgevingswet komt eraan en daarbij hoort een Omgevingsvisie, opgesteld door de gemeente. Daarbij hebben we uw hulp nodig!

Langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving

Bij de fysieke leefomgeving gaat het over alle onderwerpen die je buiten de deur ervaart. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, groen, landschap, natuur, verkeer, water, bedrijven en het cultureel erfgoed. De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van de dorpen en wijken en het buitengebied van Vijfheerenlanden. Om daarin de juiste keuzes te maken willen we onder andere weten wat hierbij belangrijk is voor ondernemers en maatschappelijke organisaties in Vijfheerenlanden.

Uw mening is belangrijk

Daarom willen we graag met u als ondernemer in gesprek samen met andere vertegenwoordigers van ondernemers en maatschappelijke organisaties in Vijfheerenlanden. U weet als geen ander wat er speelt in onze gemeente, welke trends er zijn, wat de gemeente daarin kan betekenen. Maar ook wat ondernemers en maatschappelijke organisaties daaraan kunnen bijdragen. Graag nodigen wij u uit voor een gesprek op 22 februari van 19.30u tot 21.30 uur, dit zal digitaal plaatsvinden.

Ambities

In de Omgevingsvisie hebben we de volgende ambities voor Vijfheerenlanden:

  • Aantrekkelijk en groen;
  • Vitaal en krachtig;
  • Duurzaam en klimaatbestendig;
  • Gezond en veilig.

De komende tijd gaan we deze ambities uitwerken. Daar willen we graag uw inbreng over horen.

  • Welke trends en ontwikkelingen ziet u op Vijfheerenlanden af komen?
  • Waar loopt u tegen aan?;
  • Welke claims leggen die trends en ontwikkelingen op de huidige inrichting van de ruimte?;
  • Wat is de oplossing/aanpak/wens/doel?;
  • Wat zou uw eigen rol in de aanpak of bij het realiseren van ambities kunnen zijn?;
  • Wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn?

Aanmelden

Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 17 februari of u deelneemt aan deze digitale bijeenkomst.
Dat kan door degene aan te melden via M.Ramaekers@vijfheerenlanden.nl. Een uitnodiging via MS Teams volgt dan ruim voor de bijeenkomst.

Lukt het niet om bij de bijeenkomst aan te sluiten? Geef dan per mail door welke aandachtspunten u ziet voor de omgevingsvisie. Dat kan ook via M.Ramaekers@vijfheerenlanden.nl.

Als de Omgevingsvisie in concept klaar is, leggen wij dit document desgewenst aan u voor. U kunt hier op reageren voorafgaande aan de formele procedure van ter inzage legging.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens