Het bestuur van KHN Den Helder wilt jou graag op de hoogte houden van ontwikkelingen met raakvlakken met de horeca binnen onze gemeente. Lees in deze nieuwsbrief meer over o.a.: Ontwikkelingen Willemsoord en Sail 2023.

Jouw bestuur heeft zich dit jaar voor een aantal zaken ingezet, graag hadden wij jou tijdens onze algemene ledenvergadering (ALV) bijgepraat over alle werkzaamheden en de resultaten die we hebben geboekt voor de horeca in Den Helder. Helaas was dit niet mogelijk, vandaar dat wij via deze nieuwsbrief ingaan op een paar zaken.

De afgelopen maanden heeft KNH Den Helder de volgende punten gerealiseerd:

  1. Het corona steunfonds en verdeling in samenspraak met de DFD en HOV.
  2. Vergoeding voor de personeelskosten die gemaakt worden voor het controleren van de CTB.
  3. Beveiligers tijdens de eerste openingsweekenden na corona sluiting.
  4. Groepsapp opgestart met leden van KHN Den Helder.
  5. Met de gemeente ambtenaren en burgemeester een beter en sneller contact.

Ontwikkelingen Willemsoord

Afgelopen jaar is er, nadat Zeestad onze leden een presentatie heeft gegeven over de ontwikkelingen “De Kleine Werf” op Willemsoord op de middellange termijn, onrust ontstaan over de aannames die worden gedaan en cijfers die worden gebruikt in de rapportages die als basis dienen. Met de Kleine Werf wordt een nieuwe horecacluster beoogd met onder andere Hotel- en short stay accommodatie, een Spa, vergaderfaciliteit, restaurants en natte horeca. Lang niet alle ondernemers zijn even overtuigd of een dergelijke uitbreiding in Den Helder daadwerkelijk een markt voor bestaat. De gezamenlijke Helderse hoteliers hebben dit middels een brief aan het College van B&W hun zienswijze kenbaar gemaakt.

Wij hebben als bestuur van KHN Den Helder lang niet alle kennis in huis om alle onderliggende stukken goed te kunnen boordelen. Daarom hebben wij Zeestad, en in een later stadium de gemeente, voorgesteld om een second opinion te laten doen op de onderliggende stukken. Hierover is contact geweest met het landelijk bureau van KHN en zij hebben hiervoor Horwath Consulting geadviseerd. Kijk voor meer informatie over dit bureau op de website van Horwath HTL.

Na diverse gesprekken met Zeestad, gemeente, Horwath Consulting en KHN is een plan van aanpak geschreven. Dat heeft geresulteerd in een offerte en een uiteindelijke opdracht. Bij dit traject is ook een afvaardiging van de hoteliers uit Den Helder betrokken geweest.

Het bestuur heeft namens onze afdeling op 16 december jl. de opdracht getekend, hiermee zijn wij als uw belangenvereniging dan ook de opdrachtgever van deze second opinion. Het onderzoek zal in het eerste kwartaal 2022 van start gaan. Medewerkers van Horwath Consulting zullen op basis van de planning diverse interviews met belanghebbende afnemen. Om het onderzoek goed te laten verlopen is medewerking van essentieel belang. Als bestuur vragen wij jou om hier tijd voor te maken en te zorgen dat de juiste gegevens verstrekt worden. Het staat de leden van KHN Den Helder vrij om input te leveren via secretariaat van KHN via desireevanham@ziggo.nl.

Als bestuur zullen wij ons conformeren aan de uitslag en adviezen welke in het eindrapport zullen staan.

Sail 2023

De eerste voorbereidingen voor dit grootste event SAIL 2023 vinden nu al plaats. De organisatie is op zoek naar event cateraar. Er komt in het nieuwe jaar een overleg om te kijken of er een gezamenlijk initiatief kan komen. Nader bericht volgt in januari.

Voor nu alvast een fijne jaarwisseling gewenst! We hadden dit jaar gehoopt op restaurants vol met gasten, maar dit mag helaas niet zo zijn. Wij wensen jou veel sterkte in deze tijd en begrijpen dat het voor jou moeilijke tijden zijn. Mocht er behoefte zijn aan collegiaal contact, aarzel dan niet om contact te zoeken met een van de bestuursleden via denhelder@khn.nl en/of met jouw regiomanager Ramesh Jongens (r.jongens@khn.nl / 06 12 24 85 36).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens