Wat leven we in een rumoerige tijd, de corona hakt er flink in bij ons allemaal en dan bedenkt Zeestad ook nog even om juist nu met het plan “De Kleine Werf“ in de publiciteit te komen.

Zoals jullie hebben gelezen in diverse krantenartikelen zijn daar een flink aantal pittige reacties op geweest. Graag geven wij jullie de juiste informatie en laten wij weten welke acties er zijn uitgezet.

Begin maart is het bestuur met diverse overige horecaondernemers aanwezig geweest bij een online presentatie van Zeestad over De Kleine Werf. Er zijn daar door een aantal van ons kritische, constructieve en goede vragen gesteld. Naar aanleiding daarvan is er afgesproken om iedere 3 maanden met elkaar een voortgangsoverleg te hebben.

Brief hoteliers

Op dinsdag 11 mei ben ik als voorzitter gevraagd om bij een overleg aanwezig te zijn met alle hoteliers in Den Helder. De hoteliers zijn het niet eens met de ontwikkelingen en hebben dit Zeestad en de gemeente Den Helder laten weten in een brief met herberekening en argumenten om geen 4*hotel en short stay accommodatie te ontwikkelen.

Als voorzitter had ik aangegeven deze brief mede te kunnen ondertekenen, maar de hoteliers hebben ervoor gekozen dat niet te laten doen. De reden zou kunnen zijn dat ik als voorzitter heb aangegeven dat we niet direct uitspreken dat we tegen zijn en ik het eerst met de overige bestuursleden moet bespreken om een standpunt te kunnen innemen. En ook niet tegen te zijn indien er een eerlijke manier van ontwikkelen is en dus geen voordeeltjes en afspraken zijn die niet marktconform zijn.

Opnieuw overleg

Op 19 mei is er opnieuw een overleg geweest met Zeestad, de gemeente en een aantal bestuursleden van KHN Den Helder. Helaas heeft een afvaardiging van Helderse hoteliers besloten om niet aan dit overleg deel te nemen.
In het overleg hebben we opnieuw onze zorg en ongerustheid uitgesproken over het plan “De Kleine Werf” en de beide ladderonderbouwingen die hiervoor in opdracht van Zeestad zijn gemaakt.

Second opinion

De uitkomst van het overleg is dat we gezamenlijk een second opinion laten doen door een externe partij die wij samen met het landelijk onderzoeksbureau selecteren. Zij gaan concreet na of de cijfers, zoals door Zeestad of die door de Helderse hoteliers zijn gebruikt, kloppen. Zodat helder wordt of er nu wel of geen ruimte is in de markt voor zowel hotelkamercapaciteit, en/of restaurants en zo ja op welke termijn.

Ook vragen wij in het onderzoek mee te nemen of de geschetste type horecabedrijven de juiste zijn. Is er behoefte aan natte horeca, restaurants of andersoortige horeca. De meeste van ons zijn van mening dat er al genoeg restaurants per m2 zijn. Wij hebben de gemeente gevraagd hier sturend in op te treden. Hier wordt nader naar gekeken, maar zal voor wat betreft wettelijke regelgeving een lastige opgave kunnen worden.

Ontwikkelaar

De ontwikkelaar, die deze projecten zal gaan ontwikkelen, zal dit geheel voor eigen risico gaan doen. De ontwikkelaar krijgt een handboek en een programma van eisen vanuit Zeestad mee waar alles in staat over materiaalkeuze, hoogtes ect. Zeestad heeft aangegeven dat daar niet aan getornd mag worden.

19 juni volgend overleg

Wij zullen ons dus zo goed mogelijk inzetten om de ontwikkelingen van “De Kleine Werf” in juiste banen te leiden. Mochten er vragen zijn, over welk onderwerp dan ook, schroom niet om Ramesh Jongens of een van de bestuursleden te benaderen.

Voor 19 juni staat er met Zeestad een volgend overleg gepland, wil je hierbij aanwezig zijn, lees de komende nieuwsbrieven. Hierin komt een uitnodiging om je aan te melden.

Ron Ippen, voorzitter bestuur KHN Den Helder

Ramesh Jongens, regiomanager

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens