Op verzoek van de gemeente Moerdijk delen we onderstaand bericht over de openingstijden tijdens de feestdagen.

Kerstavond zondag 24 december 2023
Voor winkels geldt op kerstavond een sluitingstijd van 19:00 uur. Voor horecabedrijven geldt de gebruikelijke sluitingstijd zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Sluitingstijd is in de nacht van zondag op maandag 01:00 uur (artikel 2:29 lid 1a).

Jaarlijks terugkerend:

Tweede Kerstdag
De sluitingstijd voor horecabedrijven wordt verlengd met 1 uur naar 02:00 uur. Indien 2e kerstdag op zaterdag valt, dan geldt géén glijdende sluitingstijd. De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden verlengd tot 03:00 uur. Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.

Oud & Nieuw
Op 1 januari geldt er geen sluitingstijd voor horecabedrijven. Dit is geregeld in de APV, artikel 2.29 lid 1. Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.