Afgelopen dinsdag is bekend gemaakt dat de terrassen een klein beetje open mogen, een lichtpuntje maar ook niet meer dan dat. KHN zet in op snel meer versoepelingen!

Graag delen wij het bericht van de gemeente Heerde in aanloop naar de aankomende versoepelingen:

Aanvragen opstelling terrassen, landelijke regels en eventueel tijdelijk plaatsen van overkapping
Voor zover bij ons bekend zijn de vragen die er lagen voor afwijkende terrassen t.o.v. opstelling 2021 kortgesloten met de betreffende (horeca)ondernemers. Verder zullen mijn collega BOA’s volgende week ook hun ronde lopen. Mochten er ter plaatse nog vragen zijn over de opstelling, dan wordt er zoveel mogelijk geprobeerd dit ter plekke met elkaar te bespreken en op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan zal het ‘vraagstuk’ worden besproken met mij en/of Lisanne. Wij gaan er verder vanuit dat de landelijke regels worden nageleefd op de terrassen. Bijgaand nog even een link naar de betreffende regels ter info; Plannen voor opening buitenterrassen eet- en drinkgelegenheden .

Ter aanvulling: Er is geen vraag binnengekomen over tijdelijke overkapping van terrassen. Dit zou nog wel kunnen ontstaan als de weeromstandigheden te koud/te nat zijn. Een tijdelijke overkapping zou wellicht wel kunnen op sommige plekken, maar de overkapping moet aan 3 zijden open zijn. Wanneer er aan de zijkanten windvangers staan tot aan de overkapping kan dit dus niet. Zijn het bloembakken met een klein schermpje erboven, dan moet door de BOA’s bekeken worden of er genoeg doorstroom van lucht is. Voorts mogen er buiten kuchschermen worden geplaatst, waardoor de 1,5 m afstand tussen de zittende personen vervalt.

Dus mocht je een overkapping willen plaatsen (zeker in het openbare gebied) leg de vraag dan even voor aan mij en Lisanne. Dan kunnen wij hier intern even kijken of het op die plek ook kan.

Ondersteuning verruiming tijdsblok openstellen terrassen
KHN heeft de gemeente gevraagd of wij het willen ondersteunen dat het openstellen van sec de terrassen tussen 12.00 en 18.00 uur niet het beoogde effect heeft en dat een langere openstelling nodig is om beter aan de behoeften van de inwoners te voldoen en de openbare orde en veiligheid beter in de hand te houden. Wij kunnen jullie stelling volgen, maar als gemeente gaan wij niet over verruiming van de regels. Deze besluitvorming ligt echt bij het kabinet. Lokaal kunnen er geen afwijkende regels worden gehanteerd. Wij gaan er vanuit dat dit punt ook door KHN in haar overleg met het ministerie bepleit.

Vervolg afstemming
Aangezien het op korte termijn agendatechnisch niet meer mogelijk is om nog met zijn allen een afstemming te hebben, is ons voorstel dat wij in week 18 (ergens op 6 of 7 mei) een digitale afspraak met elkaar proberen te maken. Wij kunnen dan evalueren hoe de heropening is gegaan. Wat de ervaring is. En wellicht wat het zicht is op een volgende stap voor de horeca. Het bestuurssecretariaat hebben wij gevraagd deze afspraak te gaan plannen. De burgemeester en wethouder Meijer zijn ook bij dat gesprek aanwezig. Dan kan ook verder gepraat worden over het vraagstuk van mogelijkheden tot financiële regelingen lokaal.

Tot slot willen wij jullie als horecaondernemers heel veel succes wensen met de heropening op 28 april a.s. met de terrassen. Wij hopen dat het weer mee zal zitten, en dat de inwoners en bezoekers aan Heerde moet een goed en veilig gevoel kunnen genieten op jullie mooie terrassen!

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester Jan Willem Wiggers en wethouder Wolbert Meijer

Riette Bijsterbosch Adviseur Economische zaken

Lisanne Groothoff, Medewerker APV en bijzondere wetten
Gemeente Heerde

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens