Op donderdag 7 december vindt de 10e editie plaats van de uitreiking van de Best Practice Award (BPA) 2023.

Het thema dit jaar is “De stem van de schoonmaker”. Om zoveel mogelijk aanmeldingen te ontvangen, wil de RAS de komende tijd mooie voorbeelden delen van goede samenwerkingen tussen werkgever, opdrachtgever en schoonmaker.

Schoonmakers zijn een cruciale schakel in de kwaliteit van de schoonmaak en de tevredenheid van gebruikers van een pand. Centraal staat dit jaar dan ook de samenwerking tussen werkgever, opdrachtgever en schoonmaker. De eigen inbreng van de schoonmaker wordt hierbij aangemoedigd. Ook is het belangrijk dat de schoonmaker zijn werk goed, gezond en met plezier uit kan voeren.

Horecaondernemers zijn betrokken bij de Code Schoonmaak en dragen de code en de schoonmaker een warm hart toe. De komende periode wil de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) via vlogs, of op een andere wijze, graag een aantal mooie voorbeelden laten zien van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, met oprechte aandacht en ruimte voor de schoonmaker, om zo het aanmelden voor de BPA te promoten.

Oproep

Daarom vragen we jullie om in je eigen omgeving op zoek te gaan naar mooie voorbeelden. Denk aan het stimuleren van betrokkenheid en loyaliteit, ook vanuit de opdrachtgever, het creëren van een (sociaal) veilige werkomgeving, de schoonmaker betrekken bij nieuwe aanbestedingen, als opdrachtgever regelmatig in gesprek gaan met de schoonmakers en het investeren in ergonomie en aanpak van werkdruk.

Hebben jullie dit soort voorbeelden, geef ze dan door aan Gerald Kowsoleea g.kowsoleea@ras.nl zodat RAS ze voor het voetlicht kan brengen. En nomineer ze natuurlijk ook meteen voor de BPA 2023!