Het is tot op heden niet gelukt om in de regio de drie ondernemerszetels per regioraad van de Kamer van Koophandel te vullen met ondernemers uit een branches of regionale vereniging van VNO-NCW. Er zijn vijf regioraden in totaal.

Graag herhaal ik mijn oproep ook aan jullie om namen aan te leveren voor de resterende vacatures. Het alternatief is namelijk dat de Kamer van Koophandel kan gaan denken dat het georganiseerd bedrijfsleven geen waarde hecht aan deze manier van betrokkenheid van stakeholders en dit bij EZK meldt.

De Regioraad houdt de Kamer van Koophandel scherp op de juiste ondernemersdienstverlening en de vraag van de ondernemers uit de regio. Mede omdat er de komende jaren op het terrein van publieke ondernemersdienstverlening door KvK, RVO, ROM’s maar ook de VNG, verschuivingen plaats kunnen vinden is draagvlak bij ondernemers van groot belang. Evenals dat het essentieel is om aan te geven wat de KvK beter niet kan doen. Zo worden dit jaar de taken Regiostimulering en Innovatie stimulering geëvalueerd. In 2024 vindt een grote evaluatie op de KvK plaats.

Willen jullie zo vriendelijk zijn om te kijken wie er in jullie netwerk de resterende vacatures kan en wil vervullen?

Ik zie de voordrachten graag op de kortst mogelijke termijn tegemoet via de regionale verenigingen en/of dit Regioplatform. Waarvoor alvast veel dank.

Voor de volgende regio’s zoeken we nog ondernemers:

 • West (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht): 1 vacature (reeds voorgedragen uit de sector: ZZP en Kon. Horeca);
 • Noord (Groningen, Friesland, Drenthe): twee vacatures (reeds voorgedragen uit de sector: retail);
 • Zuid (Brabant/ Limburg): een vacature (reeds voorgedragen uit de sector: techniek, ondernemersdienstverlening)
 • ZuidWest (Zuid-Holland, Zeeland): 2 vacatures waarvan voor één alleen nog uitsluitsel nodig is wie voor Hiswa-Recron voorgedragen wordt (reeds voorgedragen uit de sector: Assurantiën)
 • Oost: geen vacatures

Waar gaat het om in de Regioraden?

De taak van de ondernemers in de regioraad is om feedback te geven op de werkvelden van de KvK en bij actualiteiten zoals de coronacrisis, vanuit hun expertise als ondernemer. Ervaringen van eerdere regioraadsleden leren mij dat je als ondernemer van een groot bedrijf maar ook klein MKB heel goed bij kunt dragen aan het voeren van de juiste discussie: zit de ondernemer te wachten op deze dienstverlening is een terugkerende vraag.

De Regioraad wordt iets anders van opzet en kleiner van omvang t.o.v. de afgelopen acht jaar zodat de agenda en de gesprekken interactiever worden en meer betrokkenheid genereren. Het is geen belangenbehartiging KvK oude stijl.

De Kamer van Koophandel heeft de opdracht om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor ondernemend Nederland. KVK heeft als missie te bouwen aan een organisatie die wordt ervaren als onmisbaar voor veilig én verantwoord zakendoen in Nederland. KVK is op een veilige en verantwoorde manier houder van registerfuncties, vertaler van registerdata, een wegwijzer in wet- en regelgeving én een innovatieve samenwerkingspartner in het economische ecosysteem en infrastructuur van Nederland.

 • De Regionale Raad bestaat uit 6 leden (3 ondernemers, 1 of 2 namens de werknemersorganisatie en 1 lid (of 2) op voorspraak van de KvK zelf).
 • Er zijn 2 tot 4 vergaderingen (incl. de landelijke dag) per jaar, afhankelijk van de thema’s die er spelen op dat moment. De vergaderingen vragen ook om voorbereiding en achterbanraadpleging. Dat betekent dat de tijdsbesteding meer is dan alleen de vergaderingen.
 • VNO-NCW en MKB-Nederland zorgt voor aansluiting op de informatie van haarzelf en de regionale verenigingen van VNO-NCW. Een digitaal vooroverleg wordt gefaciliteerd met de andere 4 regioraden.
 • Elk jaar wordt er een landelijke dag georganiseerd met de Centrale Raad en alle Regionale Raden van de KVK. Van alle leden wordt verwacht deze dag aanwezig te zijn.
 • Je ontvangt een vergoeding per vergadering van € 300,-- als lid en € 400,-- als voorzitter voor alle werkzaamheden en onkosten.
 • Er is vanuit de KVK secretariële ondersteuning bij de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de vergaderingen en de verslaglegging.
 • De benoeming is in principe voor minimaal twee en maximaal vier jaar met de mogelijkheid op een eenmalige herbenoeming van twee tot vier jaar.

Mocht je interesse hebben in deze rol als ondernemer, kom dan even bij je eigen regiomanager op de lijn. Zij zullen jouw interesse dan doorgeven aan VNO-NCW.

Met vriendelijke groet,

Petra Tiel
Senior beleidssecretaris Aanbesteden en Openbaar Bestuur

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens