Elk jaar wijst de gemeente Dongen dagen aan waarop horecabedrijven meer geluid mogen maken dan volgens de milieuregelgeving is toegestaan. Bij de klachtenbehandeling houdt de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant daar rekening mee.

Op uw verzoek zijn dit al jarenlang de algemeen erkende feesten in onze gemeente.
Het college heeft op 23 november 2023 besloten om voor het kalenderjaar 2024 de dagen aan te wijzen die in dit overzicht staan.
Als de horeca gebruik wil maken van deze collectieve dagen, hoeven zij geen vergunning aan te vragen. Wel is er vergunning nodig voor evenementen (aanvraagtermijn is afhankelijk van de grootte 13 weken of bij hogere risicocategorie 20 weken vóór aanvang evenement).
En de horeca heeft ontheffing van het sluitingsuur van de burgemeester nodig als zij langer open wil zijn dan 02.00 uur. De aanvraagtermijn voor die ontheffing sluitingsuur is 8 weken.