Deze nieuwe wet gaat over de leefomgeving en hoe we die inrichten.

Nu zijn daar nog allemaal verschillende wetten voor. Dat is ingewikkeld en goede initiatieven komen daardoor moeilijk van de grond. Voordat de Omgevingswet wordt ingevoerd, maken we in Borger-Odoorn een zogenaamde omgevingsvisie. Hierin komt te staan wat we belangrijk vinden in onze gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan.

Kennisontbijt, doet u mee?
We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken over de omgevingsvisie. Dat kan bij het kennisontbijt op dinsdag 27 oktober, van 9.00 - 10.30 uur.
Tijdens het kennisontbijt gaan we het met elkaar hebben over wat voor Borger-Odoorn belangrijk is. Denk daarbij aan thema’s als wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Moeten er meer huizen gebouwd worden? Hoe gaan we in de toekomst om met energie en duurzaamheid? Wat hebben de dorpen, wijken en het buitengebied nodig? Wat vindt u belangrijk? Wat wilt u behouden? Of wat moet juist anders? We bepalen dit jaar de uitgangspunten en gaan volgend jaar aan de slag met het daadwerkelijk opstellen van de omgevingsvisie.

Digitale sessie
Vanwege de Corona-maatregelen kunnen we geen fysieke bijeenkomst organiseren. We doen het dus digitaal. Wilt u meedoen? Meld u dan aan door een mail te sturen naar omgevingswet@borger-odoorn.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een link toegestuurd waarmee u online met ons mee kunt doen. Aanmelden kan t/m dinsdag 13 oktober.

Wilt u ook uw adresgegevens daarbij vermelden? We willen iedereen die meedoet namelijk een presentje sturen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.

Enquête
We betrekken in Borger-Odoorn op verschillende manieren inwoners, ondernemers en organisaties bij het maken van de omgevingsvisie. Zo hebben we ook een korte enquête gemaakt. Die staat op de website van de gemeente www.borger-odoorn.nl/omgevingswet. Vult u hem ook in? En stuurt u de link naar de enquête ook door aan uw netwerk, collega’s en/of leden in Borger-Odoorn? We hopen dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen.

Graag tot 27 oktober bij het kennisontbijt. Zo maken we samen de basis voor een visie op de toekomst van Borger-Odoorn!

Met vriendelijke groet,


Ronald Krikke,
Projectleider Omgevingsvisie

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens