De gemeente Schouwen-Duiveland stelt binnenkort het nieuwe handhavingsplan en preventieplan 2022-2026 vast. KHN heeft gevraagd om het preventie- en handhavingsplan 2022- 2026, ten opzichte van voorgaande edities, te versoepelen.

Het plan heeft betrekking op de alcoholverstrekking. Onlangs is de nieuwe alcoholwet (juni 2021) aangenomen waarin voor de horeca enkele onderdelen beter zijn geregeld.

De wederverstrekker is nu strafbaar bij het doorgeven van alcoholhoudende drank aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De horecaondernemer blijft ook verantwoordelijk voor het direct verstrekken van alcohol aan jongeren (18-). Deze verantwoordelijkheid behoudt hij ook indien de wederverstrekker alcholhoudende drank doorgeeft aan 18 minners waarbij het aantoonbaar is dat de ondernemer (en of zijn medewerker) deze handeling heeft waargenomen en geen actie heeft ondernomen.

Het is sinds 1 januari 2014 niet meer toegestaan om alcohol te consumeren onder de 18 jaar. Voor 2014 kon iedereen gedurende vele decennia vanaf 16 jaar alcohol consumeren. Inmiddels zijn we 7 jaar verder en is het steeds meer ingeburgerd. Het is een gewenningsproces van vele jaren. Vergelijkbaar met het rookverbod in de horeca, dat duurde ook jaren voordat iedereen er begrip voor kon opbrengen. Inmiddels is het stadium van gewenning en acceptatie bereikt.

Preventie en handhavingsplan 2022-2026

KHN heeft gevraagd om het preventie en handhavingsplan 2022-2026, ten opzichte van voorgaande edities, te versoepelen. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente voornemens is om de volgende 7 uitgangspunten te gaan hanteren:

  1. Controleactie uitvoeren indien er signalen binnenkomen dat er bedrijfsmatig wordt verstrekt aan 18 minners (piepsysteem).
  2. Algemene controle te versoepelen naar een frequentie van maximaal 1 x per jaar.
  3. Daags na een geconstateerde overtreding de ondernemer hiervan in kennis stellen gevolgd door een stopgesprek (behoudens excessen dan volgt direct waarschuwing).
  4. Bij volgende constatering een officiële waarschuwing.
  5. Bij alle volgende overtredingen, afhankelijk van de ernst van de situatie, een boete opleggen.
  6. Mochten er in een periode van 12 maanden geen overtredingen geconstateerd zijn dan vervallen de opgelegde sancties en start men weer in fase 1.
  7. Opstarten structureel overleg met afvaardiging van de sector om te adviseren en zonodig bij te kunnen sturen.

Aanvullende opmerkingen?
Tot vrijdag kunnen we vanuit KHN nog reageren op bijgaand voorstel. Zijn er nog aanvullende opmerkingen of ideeën, laat het per omgaande weten aan regiomanager Peter Arkenbout via p.arkenbout@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens