De gemeente Amsterdam voerde tussen 12 juni en 23 juli 2023 een proef uit door de Weesperstraat, Anne Frankstraat, Hoogte Kadijk en Kattenburgergracht af te sluiten voor auto- en vrachtverkeer, in de volksmond ook wel “de knip” genoemd. Het doel van deze proef was om te onderzoeken wat het effect van de afsluiting zou zijn op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid van het gebied.

Lobby
Samen met onze partners MKB Metropool Amsterdam en Vereniging Amsterdam City hebben we een lobby op dit dossier gevoerd, chaos en ellende voorspelt en verzocht de proef niet op deze manier door te voeren. Wethouder Van der Horst, met onder andere verkeer in haar portefeuille, kondigde aan dat het er een keer van moest komen, omdat de gemeenteraad hier al geruime tijd geleden over had besloten en langer uitstel of afstel niet mogelijk was. Ook alle suggesties over andere randvoorwaarden en betere alternatieven vonden geen gehoor.

De proef was een dure les voor ondernemers
Uit een enquête onder Amsterdamse leden van Koninklijke Horeca Nederland blijkt dat de knip aanzienlijke hinder heeft veroorzaakt. Van de 68 respondenten gaven er 62 aan veel hinder te hebben ondervonden van de afsluiting. Vertragingen varieerden van een uur per dag tot 6 uur per dag per rit. De situatie in het centrum werd als “chaotisch” omschreven, waarbij de knip ook zorgde voor vertraging van het werk op bouwplaatsen door vertraagde aankomst van leveranciers. Opvallend is dat in driekwart van de gevallen geen alternatieve route beschikbaar was gesteld en dat 61% van de respondenten aangaf bepaalde werkzaamheden in het vervolg te mijden. Vrijwel alle respondenten gaven aan niet de mogelijkheid te hebben om werkzaamheden en/of vervoer anders in te plannen; gereedschap en materiaal moeten hoe dan ook het centrum in.

Wat leverde de proefafsluiting op en hoe verder?
Voor de complete informatie hieromtrent vanuit de gemeente verwijzen we naar: Proef afsluiting Weesperstraat: wat leverde het op, en hoe gaan we verder? - Gemeente Amsterdam

Wij zijn van mening dat de gemeente veel te beperkt kijkt naar oplossingen en vergeet dat door de genomen maatregelen op andere plaatsen veel meer inefficiënte verkeersbewegingen ontstaan en dus op andere plekken een grote impact heeft op de luchtkwaliteit.
Samen met onze partners zullen we ons blijven mengen in dit dossier en via enquêtes, inspraak en gesprekken met ambtenaren, bestuurders onze invloed uitoefenen. Jullie signalen over ervaringen zijn daarbij zeer welkom. Neem hiervoor contact op met regiomanager Eveline Doornhegge; e.doornhegge@khn.nl.

Inmiddels zijn de evaluatierapporten gereed en zijn deze aangeboden aan de gemeenteraad. Deze kun je vinden op de website van de gemeente. Tevens worden daar deze week de antwoorden op de meest veelgevraagde vragen uit het belevingsonderzoek geplaatst.
De evaluatie wordt naar verwachting op 14 maart in de Raadscommissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water besproken. De meest actuele informatie rondom de raadsvergaderingen is hier te vinden. Je kunt bij deze vergadering ook inspreken, daar moet je je voor aanmelden. Informatie over inspreken vindt je hier. Mochten er nog vragen zijn, kun je ook mailen met pilotweesper@amsterdam.nl.

We gaan nog na of we samen met onze partners gaan inspreken.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens