De gemeente Sittard–Geleen wil een proef doen met duurzaam verwarmde zitplaatsen op terrassen. Het verwarmen van het gehele terras is duur met de huidige energieprijzen, daarom zijn verwarmde kussens wellicht een goed idee. Met een deel subsidie is dit nu makkelijker geworden.

Recentelijk heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een pilot “verduurzaming verwarmde zitplaatsen op terrassen 2023”. Kort samengevat kunnen horecaondernemers een aanvraag voor subsidie indienen voor de aanschaf van energiezuinige warmtekussens ter vervanging van gasgestookte of elektrische terrasverwarmers. Met de pilot wil de gemeente:

 1. horecaondernemers ondersteunen in tijden van hoge energiekosten;
 2. de horeca stimuleren om dure, milieuonvriendelijke terrasverwarming te vervangen door een zuinig alternatief in de vorm van warmtekussens (verduurzaming);

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van het betreffende horecabedrijf onder vermelding van naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres en telefoonnummer. De aanvraag bevat de volgende documenten:

 • een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van maximaal één jaar oud;
 • een duidelijk gespecificeerde offerte dan wel factuur of betaalbewijs voor de aanschaf van de warmtekussens en toebehoren. Op dit document moet de prijs per kussen, prijs apart voor toebehoren en naam van het horecabedrijf staan. Verder moet het KvK nummer van de leverancier zijn vermeld;
 • een ingevulde de-minimisverklaring waarin horecaondernemer laat zien welke de-minimissteun in de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar is ontvangen;
 • een opgave van het aantal heaters (gasgestookt en elektrisch) dat in de winter in gebruik is als buitenverwarming op het terras en hoeveel er na aanschaf van de warmtekussens zullen worden verwijderd;
 • een kopie van de terrasvergunning.

Voor meer details van de pilot verwijs ik naar de volgende link met de gepubliceerde subsidieregeling: Subsidieregeling aanschaf duurzame warmtekussens horeca gemeente Sittard-Geleen 2023.

In ieder geval is nog vermeldenswaardig dat:

 • ondernemers vrij zijn om kussens aan te schaffen bij een bedrijf naar keuze;
 • de subsidie 50% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximum van € 1.600 per ondernemer;
 • voor de proef totaal een budget van € 20.000 beschikbaar is (subsidieplafond);
 • indiening van aanvragen mogelijk is tot en met 31 maart 2023 via het emailadres energiebesparen@sittard-geleen.nl;
 • aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
 • de pilot na afloop zal worden geëvalueerd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens