De coronaregels zijn aan veel veranderingen onderhevig en de interpretaties lopen zowel bij handhavers als bezoekers uiteen. We hopen dat onderstaande Q&A wat meer duidelijkheid zal geven. Gebruik gezond verstand, zoek de extremiteiten niet op en ga anders bij ons na hoe het zit.

Het is namelijk een feit dat de handhavingsstrategie nog nauwelijks ruimte geeft voor waarschuwingen en direct een sanctie van 14 dagen sluiting opgelegd kan worden. We hopen uiteraard spoedig toe te kunnen werken naar een heropening. KHN gaat in samenspraak met de ministeries een aantal proeven uitvoeren en in Amsterdam werken we aan een Amsterdams routekaart voor gefaseerde heropening.

Onderstaande Q&A is door de gemeente opgesteld. We vragen speciale aandacht voor een aantal zaken.

 • verkoop van eten en dranken is alleen toegestaan voor take-away in gesloten verpakkingen, dus geen bekers koffie, bier of wijn zonder deksels. Het gebruik op straat en/of in de directe omgeving van het horecabedrijf moet ontmoedigd worden.
 • verhuur van je ruimte voor een beperkt aantal activiteiten is mogelijk, echter zonder catering en ook niet tegelijkertijd met de uitgifte van eten en dranken voor take-away.
 • gasten die een maaltijd komen afhalen mogen ook binnen wachten, mits 1,5 meter afstand is gewaarborgd.
 • na werktijd mag is een korte nazit met uitsluitend personeel toegestaan, maar zorg ervoor dat dit van buitenaf niet zichtbaar is. Het moet niet de indruk wekken dat je geopend of niet geoorloofde activiteiten toont.

Voor contact stuur een e-mail naar een van de regiomanagers: Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709 of Simone van Laar: s.vanlaar@khn.nl / 06-22806892.

Q&A Noodverordening 7 november 2020

Noodverordening 7 november 2020

Welke gebouwen zijn er vanaf 4 november om 22.00 uur precies gesloten?
De meeste voor publiek toegankelijke gebouwen zijn gesloten. Denk aan bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen, musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, bibliotheken (tenzij het gaat om georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding), casino’s, arcadehallen, speelhallen, zwembaden, sauna’s, pretparken, dierentuinen en seksinrichtingen, maar ook aan snooker- en biljarthallen, lasergamehallen, bowlings, dartings, bungel- en apekooilanden, ballenbakken, trampolineparken en andere binnenspeeltuinen. Er zijn alleen bijvoorbeeld uitzonderingen voor uitvaartcentra, detailhandel, warenmarkten, sport- en fitnessclubs, zorginstellingen en stations.

Mag een gesloten voor publiek geopend gebouw tijdelijk een andere activiteit gaan uitoefenen?
Ja, dat mag als het gaat om een van de functies genoemd in artikel 2.0 lid 2 van de noodverordening. Daarbij gelden wel een aantal belangrijke voorwaarden en beperkingen.

 • Niet alle functies laten zich zo maar uitoefenen in een gebouw dat die functie voor de sluiting niet had. Zo is een tijdelijk station of luchthaven in een café niet realistisch.
 • Er moet voldaan worden aan alle andere regelgeving: bestemmingsplan, eventuele vergunningen, Bouwbesluiteisen voor de andere functie, etc. Dit kan betekenen dat er investeringen gedaan moet worden die zich niet in een tijdelijke situatie laten terugverdienen. Lokale en landelijke regels kunnen een barrière betekenen: een coffeeshop mag niet zo maar ergens gevestigd worden.
 • De huidige regels zijn maar kort van kracht. De Tijdelijke Covid-wet treedt naar verwachting nog dit jaar in werking, waarna een nieuw regime van kracht wordt en de tijdelijke functie wellicht weer ontmanteld moet worden. Sowieso gelden de voorschriften uit deze verordening bovendien maar tot en met 18 november en het valt ook niet uit te sluiten dat er daarna weer andere regels zullen gelden.

Kan een voor publiek openstaand gebouw een besloten plaats worden en zo toch samenkomsten organiseren?
Nee, de situatie zoals die aanwezig was op 4 november 2020 is hierbij bepalend. Was je toen een voor publiek openstaand gebouw, dan val je onder de regels van artikel 2.0 en mag je niet als besloten plaats toch samenkomsten organiseren zoals bedoeld in artikel 2.1. De enige uitzondering hierop is voor activiteiten van erkende onderwijsinstellingen, die mogen zalen huren in gesloten voor publiek openstaande gebouwen voor hun onderwijsactiviteiten.

Hoe zit het met de eet- en drinkgelegenheden?
Daar blijven de maatregelen zoals ze voor 4 november waren. De uitzonderingen voor afhaal voor gebruik anders dan ter plaatse en eet- en drinkgelegenheden bij uitvaartcentra, op luchthavens na de securitycheck en hotels voor zover het om daar verblijvende hotelgasten gaat blijven bestaan.

Hoe zit het met de regels voor de eet- en drinkgelegenheden voor hotels?
Deze mogen openblijven maar uitsluitend voor gasten die daadwerkelijk in het hotel overnachten. Dat betekent dat in hotels, uitsluitend aan hotelgasten, wel eten en drinken voor gebruik ter plaatse mag worden verschaft. Daarbij blijft overeind dat verkoop en verstrekking van alcohol na 20:00 uur niet meer is toegestaan, ook niet via de roomservice of middels het door gasten zelf uitschenken. De noodverordening verbiedt een terras bij een hotel niet, maar uitsluitend hotelgasten mogen daar gebruik van maken. Het dringende advies is dan ook terrassen van hotels op de openbare weg niet uit te zetten.

Welke regels gelden er bij het geopend zijn voor afhaal voor gebruik elders dan ter plaatse?
Afhaal bij eet- en drinkgelegenheden is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • de reguliere inrichting dient aangepast te worden: stoelen, statafels, bankjes, etc. dienen zo veel mogelijk verwijderd of onbruikbaar gemaakt te zijn;
 • ook het terras dient weggehaald te zijn of volledig onbruikbaar gemaakt te zijn (dit geldt overigens ook buiten het geopend zijn voor afhaal om);
 • mensen die op een bestelling wachten mogen geplaceerd worden door ze een zitplaats aan te wijzen, hierbij dient de 1,5 meter en het maximaal aantal personen gewaarborgd te worden;
 • tijdens het wachten op de bestelde etenswaren mag er geen gebruik worden gemaakt van aanwezige voorzieningen, zoals een speelautomaat of pooltafel;
 • bezoekers voor afhaal mogen geen consumptie gebruiken tijdens het wachten op de bestelling (geen glas water, geen mandje kroepoek);
 • het wordt bezoekers niet toegestaan de afgehaalde waren ter plaatse te nuttigen, ook niet in de directe omgeving;
 • toiletten mogen wel beschikbaar zijn voor bezoekers;
 • er dienen maatregelen getroffen te zijn om bezoekers in staat te stellen 1,5 meter afstand van elkaar te houden bij het wachten (stippen op de vloer, looplijnen) en bij het binnen komen en verlaten van de zaak;
 • een eventuele wachtrij voor de zaak is ook de verantwoordelijkheid van de ondernemer, ook daar dient de 1,5 meter gewaarborgd te worden;
 • het aantal wachtenden in een zaak is in totaal nooit meer dan 30;
 • de wachtrij mag niet leiden tot groepsvorming van meer dan twee personen;
 • bezoekers voor afhaal komen zo veel mogelijk alleen, maar nooit met meer dan twee personen;
 • er mag na 20:00 uur geen alcohol worden verkocht en ook niet op bestelling worden afgeleverd;
 • er zijn hygiëne maatregelen getroffen (mogelijkheid handen te desinfecteren, hygiënisch aanbieden van waren);
 • er is, buiten het personeel dat nodig is om de waren te bereiden (inclusief schoonmaken apparatuur) en mee te geven, niemand aanwezig in de zaak (dus geen familieleden, vrienden, etc.);
 • personeel dat aanwezig is in verband met afhaal en bezorging en zelf wat eet of drinkt, doet dat bij voorkeur in de niet publiek toegankelijke delen van de zaak of – als dat niet mogelijk is – in een daar apart voor bestemd en afgescheiden deel van de zaak;
 • afhaal mag tot maximaal 01:00 uur plaatsvinden, tenzij de exploitatievergunning een eerdere sluitingstijd aangeeft;
 • na 01:00 uur mag er ook niet meer bezorgd worden.

Wat betekent het verbod op openstelling van de horeca (eet- en drinkgelegenheden) voor terrassen?
Ook terrassen moeten gesloten zijn. Dat betekent dat terrasmeubilair zo veel mogelijk verwijderd moet worden en binnen moet worden opgeslagen. Als dat echt niet mogelijk is, moet het terrasmeubilair onklaar worden gemaakt, zodat er geen gebruik van gemaakt kan worden. Terras meubilair mag niet benut worden om personen die voor afhaal komen op te laten wachten. Gebruik van terrasmeubilair door bezoekers wordt gezien als openstelling van de eet- en drinkgelegenheid en daar wordt dus op gehandhaafd.

Welke eet- en drinkgelegenheden mogen afhaal (en bezorging doen)?
De noodverordening maakt geen onderscheid naar soort eet- en drinkgelegenheid. De mogelijkheid van afhaal en bezorgen is niet beperkt tot restaurants. Wel geldt ook hier dat afhalen en bezorgen uiterlijk tot 1.00 uur mag, tenzij de exploitatievergunning een eerdere sluitingstijd geeft. Dan gaat de exploitatievergunning voor. Eet- en drinkgelegenheden in winkels (mengformules) mogen aan afhaal en bezorging doen tijdens de openingstijden van de winkel: 20:00 bij reguliere detailhandel, 22:00 bij winkels in de levensmiddelenbranche (voedsel).

Welke regels gelden er voor bezorging?
Voor het bezorgen van eten, drinken en producten gelden deze dezelfde regels als voor afhaal:

 • Tot maximaal 01:00.
 • Na 20:00 geen alcohol, daarvoor alleen zwak-alcoholhoudende dranken.

Daarnaast is het van belang dat personeel dat aanwezig is ten behoeve van bezorgen en eten of drinken gebruikt, dat zo veel mogelijk doet in de niet publiek toegankelijke delen van de horecazaak of in een duidelijk afgescheiden deel van de horecazaak. Het nuttigen van alcohol door werknemers veronderstelt dat er niet (meer) gewerkt wordt en is niet toegestaan.

Mag er een uitgiftepunt worden ingericht op het terras of bij de ingang voor afhalen van bestellingen bij eet- en drinkgelegenheden?
Ja, maar daar gelden wel de volgende voorwaarden bij:

 • Geen beslag op de openbare ruimte;
 • Bereiden van voedsel op het uitgiftepunt is niet toegestaan;
 • Er mag geen tap of andere voorziening voor verstrekking van direct consumeerbare alcoholhoudende dranken aanwezig zijn;
 • Er mag geen loket worden gecreëerd door wijzigingen in de gevel, het uitgiftepunt moet mobiel en verwijderbaar zijn.
 • De ondernemer is verantwoordelijk voor de rij. Als de rij te veel beslag legt op de openbare ruimte dienen wachtenden binnen opgevangen te worden, met inachtneming van de 1,5 meter.

Mag er ook alcohol worden verkocht door eet- en drinkgelegenheden?
Artikel 13 van de Drank- en horecawet verbiedt het verkopen van zwak-alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse door horecabedrijven. Gezien de huidige omstandigheden en de hoge economische nood bij de branche wordt gedoogd dat bij afhalen en bezorgen ook alcohol wordt verkocht door de horeca, maar alleen zwak alcoholhoudende drank (bier, wijn). Daarbij geldt wel de harde voorwaarde dat er na 20:00 uur geen alcohol meer verkocht of bezorgd mag worden. Omdat er geen sprake mag zijn van afhaal voor gebruik ter plaatse mag alcohol alleen verkocht worden in gesloten verpakkingen (blik, fles) en bij voorkeur alleen bij een maaltijd/etenswaren. Ook mag de verkoop van alcohol niet leiden tot een verkapte openstelling van de zaak of tot het gebruik van alcohol buiten bij het bedrijf, als verkapt terras. Als dat toch geconstateerd wordt en/of de verkoop van alcohol leidt tot overlast, dan zal er handhavend opgetreden worden.

Wat wordt verstaan onder ‘producten’ die eet- en drinkgelegenheden mogen laten afhalen?
Het gaat hierbij om producten die ondersteunend zijn aan het eten en drinken, zoals eetstokjes, servetten en sauzen. Ook producten die direct in het verlengde liggen van het eten en drinken zijn toegestaan, zoals specerijen, jam, honing, theezakjes, sambal of producten die nodig kunnen zijn bij de bereiding van de aangekochte waren zoals een vijzel of maatbeker. Het betekent niet dat de exploitatie van de eet- en drinkgelegenheid geheel omgezet mag worden naar detailhandel.

Mag een eet- en drinkgelegenheid in een andere functie, zoals een bioscoop, sportaccommodatie of theater, geopend zijn voor afhaal?
Zolang de regels voor sluiting van voor publiek geopende gebouwen van toepassing zijn, mag het grootste deel van deze locaties in het geheel niet geopend zijn. Er geldt wel een uitzondering voor afhaal en bezorgen vanuit de eet- en drinkgelegenheid in dergelijke locaties, maar alleen voor gebruik anders dan ter plaatse. De sportlocaties, die nog geopend mogen zijn, mogen dus wel aan afhaal doen voor gebruik anders dan ter plaatse vanuit hun eet- en drinkgelegenheid, maar dus alleen voor het meegeven van shakes, repen, etc. voor thuis, in ieder geval niet om ter plekke op te eten of drinken.

Welk regime geldt er voor vaartuigen?
Ook die moeten vanaf 4 november om 22.00 uur gesloten zijn. Deze regels zijn ook van toepassing op buitenlandse vaartuigen die zich in het grondgebied van de Veiligheidsregio bevinden. Op grond van de nieuwe noodverordening worden cruiseschepen gezien als hotelboten en vallen dus onder de regels voor hotels.

Wat houdt het alcoholverbod in?
Het alcoholverbod is tweeledig. Enerzijds mag er op geen enkele wijze alcohol worden verkocht of commercieel verstrekt tussen 20:00 en 07:00 uur en anderzijds mag er nergens in openbare plaatsen of daarin aanwezige voer- en vaartuigen alcohol te nuttigen of voorhanden te hebben. Onder commercieel verstrekken worden alle vormen van alcohol verstrekken verstaan waarbij op enige manier voor de alcohol betaald wordt of als het commercieel wordt verstrekt, dus ook als een fles wijn als onderdeel van een goodiebag wordt meegegeven. Het verbod ziet ook op het bezorgen van alcohol, zowel door supermarkten als slijters en andere verstrekkers. Ook hotels vallen onder dit verbod. Na 20:00 mag ook in hotels op geen enkele wijze alcohol worden verstrekt, ook niet via de roomservice of middels het zelf uitschenken door de gasten. Het verkopen van flessen wijn vlak voor 20:00 uur door hotels wordt ook onder dit verbod geschaard: het is dan immers nog steeds alcohol commercieel verstrekken voor gebruik na 20:00 uur.
Het verbod op het voorhanden hebben betekent ook dat als iemand drank koopt, hij daar vóór 20:00 uur mee thuis moet zijn. Het verbod om alcohol op openbare plaatsen te nuttigen geldt op grond van de noodverordening tussen 20:00 en 07:00 uur. Als er ergens een lokaal alcoholverbod is ingesteld, dat strenger is, dan geldt dat lokale verbod ook.

Wat zijn de sluitingstijden op grond van de noodverordening?
Er zijn verschillende sluitingstijden van toepassing.

 • Afhaal en bezorging bij horeca: tot maximaal 01:00 uur of eerder als de exploitatievergunning een eerdere sluitingstijd aangeeft.
 • Afhaal bij coffeeshops: tot maximaal 20:00 uur.
 • Detailhandel (niet levensmiddelen): tot maximaal 20:00 uur.
 • Detailhandel in levensmiddelen (supermarkten, avondwinkels met meer dan 50 % aan levensmiddelen): uiterlijk 22:00 uur als er geen ontheffing is, anders de tijd van de ontheffing van de specifieke winkel.
 • Verkoop van alcohol voor alle verkooppunten: 20:00 uur.

Zijn samenkomsten binnen nog toegestaan?
Ja, er zijn nog samenkomsten binnen toegestaan. Dit gaat dan echter alleen om gebouwen die niet voor het publiek openstaan of van de algehele sluiting zijn uitgezonderd. Voor die samenkomsten blijven de regels gelden die op 14 oktober zijn ingegaan. Dit betekent dat allereerst de algemene regels voor samenkomsten gelden: scheiden van bezoekersstromen, 1,5 meter afstand, maatregelen om die afstand te kunnen houden, hygiëne. Daarnaast geldt voor de meeste samenkomsten een maximum van 30 bezoekers per afzonderlijke ruimte, exclusief personeel. Kinderen tellen mee bij het aantal bezoekers.

Mogen buurthuizen nog gebruikt worden?
Ja, voor een van de uitzonderingen genoemd in artikel 2.0 lid 2: georganiseerde jeugdactiviteiten, georganiseerde dagopvang van kwetsbare groepen, activiteiten op afspraak voor maatschappelijk kwetsbare groepen of in een buurthuis gevestigde contactberoepen zoals fysiotherapeuten.

Mag ik door gebruik van zetwanden, zeilen, hekken of een gipsmuurtje afzonderlijke ruimtes creëren om zo extra mensen binnen te kunnen laten?
Nee, dergelijke ad hoc aangebrachte scheidingen leiden niet tot afzonderlijke ruimtes in de zin van de noodverordening. Als er toch een aanhoudende wens is afzonderlijke ruimtes te creëren, dan zal daar via de reguliere weg een omgevingsvergunning voor aangevraagd moeten worden en voldaan moeten worden aan alle eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt. Pas nadat alle vereiste toestemmingen zijn verkregen kan een afzonderlijke ruimte in gebruik worden genomen.

Welke regels gelden er voor het gebruik van bestaande zelfstandige ruimtes?
Een zelfstandige ruimte is een ruimte met wanden van plafond tot vloer en een toegangsdeur die uitkomt op een gang (doorgang waar geen personen verblijven en de bezoekersstromen naar de verschillende ruimtes zijn gescheiden) of direct naar buiten leidt. Er mag geen loop zijn tussen de ruimtes. Dat betekent dat tussendeuren dicht dienen te zijn en er niet van de ene naar de andere ruimte gelopen mag worden: vermenging van groepen is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair is mogelijk indien er duidelijk gescheiden looproutes zijn en er toezicht plaatsvindt op het gescheiden gebruik van het sanitair.

Zijn er uitzonderingen op de 30 personen regel voor samenkomsten binnen?

Ja, kort gezegd zijn dat:

 • demonstraties, betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties (dus niet elke soort vergadering);
 • belijden van godsdienst/levensovertuiging;
 • verkiezingen;
 • wettelijk verplichte vergaderingen (gemeenteraad, waterschap, etc.);
 • samenkomsten van internationale organisaties;
 • samenkomsten voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen per zelfstandige ruimte)
 • uitvaarten;
 • onderwijs, training en educatie;
 • kinderopvang;
 • zorginstellingen;
 • gebruik van gebouwen voor scouting-, sport-, cultuur-, kunst en andere georganiseerd jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
 • detailhandel, markten, groothandel en gebouwen voor zakelijke dienstverlening;
 • vaartuigen en voertuigen in het openbaar vervoer;
 • overig bedrijfsmatig personenvervoer mits het vervoer geen recreatieve doeleinden doeleinden heeft (hier vallen rondvaartboten niet onder);
 • hotels voor zover het gaat over hotelgasten.

Zijn zakelijke bijeenkomsten in zalencentra, hotelzalen en congreslocaties nog toegestaan?
Nee, die gebouwen moeten ook worden gesloten. De uitzondering voor hotels ziet alleen nog op eet- en drinkgelegenheden van hotels voor zo ver die gebruikt worden voor hotelgasten die daar daadwerkelijk overnachten. Andere samenkomsten zijn niet meer toegestaan in hotels. Zakelijke bijeenkomsten zijn alleen toegestaan in besloten gebouwen (kantoorpanden, onderwijsgebouwen, religieuze gebouwen). Daar mogen wel consumpties genuttigd worden. Bedrijfskantines en bedrijfscatering die niet voor publiek (en dus voor externen) toegankelijk zijn mogen open blijven.

Bij welke zakelijke samenkomsten mogen meer dan 30 personen aanwezig zijn?
Alleen nog bij trainingen en cursussen. Dus bij een BHV-cursus of een vakinhoudelijke cursus, die nodig is om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Dus niet bij congressen of workshops.

Wat geldt er nu precies voor onderwijs en educatie?
Voor zover er sprake is van een onderwijsinstelling is dit een besloten plaats en die kunnen dus gewoon open blijven. Dat geldt dan voor onderwijs en educatie verzorgd door erkende onderwijsinstellingen. Daarnaast behoren hier ook activiteiten toe die te maken hebben met vakbekwaamheid van professionals. Activiteiten die voor professionals nodig zijn om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen (diploma’s) in het vak- en beroepsonderwijs. Denk daarbij aan bijscholing van BOA’s, theorie rijbewijs, medisch personeel, essentiële beroepen (en dan essentiële cursus waar geen alternatief voor is) etc. Voor andere vormen van onderwijs, maar ook trainingen en educatieve activiteiten geldt dat die alleen plaats kunnen vinden in besloten plaatsen. Als dat zo is, dan geldt voor die samenkomsten bovendien niet het maximum 30 personen.

Mogen er tijdens zakelijke bijeenkomsten consumpties worden aangeboden/genuttigd?
Nee, aanbieden van consumpties is niet toegestaan. Er mag ook geen catering worden ingehuurd om op locatie aan te bieden. Deelnemers mogen wel hun eigen, zelf meegebrachte lunch nuttigen.

Hoeveel personen mogen er buiten bij elkaar komen?
Buiten mag er geen groepsvorming van meer dan twee personen ontstaan. Dat betekent dat er buiten in gezamenlijkheid geen activiteiten mogen worden ondernomen met meer dan twee personen. Dat geldt voor samen wandelen, sporten, picknicken, afspreken, etc.

Zijn er uitzonderingen op het gebied van groepsvorming?

Ja, dat zijn de volgende:

 • een gezamenlijk huishouden;
 • personen tot en met 12 jaar;
 • personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen;
 • topsporters voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie, alsmede de trainers en begeleiders van deze sporters of voetballers en overig personeel;
 • personen bij uitvaarten met een maximum van 30 personen (vanaf 9 november);
 • personen bij een huwelijksvoltrekking, mits de groep niet groter is dan 20 personen (dit geldt alleen voor het sluiten van het huwelijk, niet voor een feest);
 • personen in het openbaar vervoer en in overig bedrijfsmatig personenvervoer, mits met inachtneming van de daarvoor specifiek geldende regels, en louter voor de duur van de deelname aan dat vervoer;
 • zorgbegeleiders of vaste mantelzorgers en de personen die zij begeleiden en de personen onderling;
 • betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
 • een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;
 • groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits het groepsverband niet groter is dan honderd personen;
 • activiteiten van jeugdverenigingen tot 18 jaar (zoals scouting, cultuur, kunst, en sport);
 • voor een opsporingsambtenaar, toezichthouder, beveiligingsmedewerker, zorgverlener, geestelijke bedienaar of persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting of in de vitale asielketen, bij de politie, de brandweer, de krijgsmacht of in de kinderopvang met inbegrip van de buitenschoolse opvang of die eerste hulp biedt bij een het leven of de gezondheid bedreigende situatie, alsmede degenen jegens wie deze persoon zijn taak uitoefent.

Let op: de uitzondering op het in acht nemen van 1,5 meter afstand tijdens sport beoefenen is komen te vervallen. Volwassenen moeten dus altijd 1,5 meter in acht nemen tijdens het sporten.

Wat zijn de regels voor buiten sporten?
Voor volwassenen geldt dat er alleen individueel of in groepen van twee gesport mag worden, met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. Een trainer of instructeur telt niet mee bij de twee personen. Wedstrijden en groepslessen zijn niet toegestaan. De verplichting altijd 1,5 meter afstand te houden bij het sporten betekent dat sommige activiteiten, niet zijn toegestaan omdat het afstand houden bij deze activiteiten naar hun aard niet mogelijk is. Denk aan vechtsporten of dansen in paren. Huishoudens zijn hiervan uitgezonderd, maar die uitzondering is restrictief en niet bedoeld om bijvoorbeeld toch competities mogelijk te maken. Voor personen tot en met 17 jaar geldt dat ze wel met meer dan twee personen mogen sporten en onderling, op de eigen club, (oefen)wedstrijden mogen spelen. Wedstrijden tegen/bij andere clubs zijn niet toegestaan. Publiek bij trainingen is niet toegestaan. Douches en kleedkamers moeten gesloten zijn. Er is alleen een uitzondering voor toiletten.

Welke regels gelden er voor binnen sporten?
Voor volwassenen geldt dat er alleen individueel of in groepen van twee personen mag worden gesport en volwassenen moeten steeds 1,5 meter afstand houden. In totaal mag er door 30 personen worden gesport. Er mogen meerdere groepjes van twee zijn (tot een maximum van 30) maar onderling en tussen de groepjes moet steeds 1,5 meter afstand worden gehouden en de groepjes mogen niet aan een gezamenlijke les deelnemen. Ook mag er geen wisseling in de samenstelling van de groepjes optreden en moeten de groepjes duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. In een fitnessruimte waar individueel gesport kan worden mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, met 1,5 meter afstand. Groepslessen zijn niet meer toegestaan. Ook niet als daarbij individueel wordt gesport zoals bij spinning, zumba of bodypump. Van een groepsles is ook sprake bijeen virtuele les die door verschillende groepjes wordt gevolgd of bij het organiseren van een gelijktijdige, identieke training door meer dan twee personen.
Voor jongeren tot en met 17 jaar geldt dat ze in grotere groepen en in teamverband mogen sporten, maar vanaf 13 jaar wel afstand moeten houden tot de trainer.

Wat betekent dit voor teams met 18-minners en 18-plussers?
Deze teams mogen niet samen trainen. De uitzondering geldt alleen voor jongeren tot en met 17 jaar. Als er in een team leden zijn die ouder zijn dan 17, dan zullen die apart, op 1,5 meter van de rest en van elkaar, moeten trainen of kan het team trainen volgens de regels voor 18 jaar en ouder.

Is dansen op een dansschool een sport of een culturele uiting?
Dat maakt vanaf 4 november om 22.00 uur niet meer uit. Ook de uitzondering voor personen die theater of dans beoefenen in de vorm van culturele uiting is komen te vervallen. In beide gevallen moeten de dansers dus 1,5 meter afstand houden. Wel blijft gelden dat dansen op een dansschool een sport is. Groepslessen zijn dus niet toegestaan.

Wat zijn doorstroomlocaties?
Locaties waar mensen geen vaste (zit)plaats innemen tijdens hun bezoek, maar door heen bewegen. Voor deze locaties geldt dat het maximum aantal bezoekers niet beperkt is tot 30 personen maar bepaald wordt door de hoeveelheid beschikbare oppervlakte per bezoeker. Bij het bepalen van dat maximum vormt het protocol of de richtlijn van de branche het uitgangspunt. Als er vanuit de branche geen richtlijn of protocol dan gaat het om ten hoogste één bezoeker per vijf vierkante meter netto vloeroppervlakte. Het gaat dan bijvoorbeeld om markten en detailhandel. Onder de regels die gelden vanaf 4 november geldt er geen aparte regime meer voor deze locaties.

Welke winkels vallen onder het de verplichte sluitingstijd van 20:00 uur?
Het verbod een winkel open te hebben geldt voor alle winkels zoals bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Dat betekent alle voor publiek toegankelijke ruimtes, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht. Dat is een ruime definitie, die ook ziet op warenhuizen en winkels op stations. De levensmiddelenbranche is uitgezonderd en mag langer open blijven. Wel geldt ook daar een verbod op de verkoop van alcohol na 20:00 uur. Bij de levensmiddelenbranche gaat het om winkels die in overwegende mate (minimaal meer dan 50 % van het aanbod) levensmiddelen verkopen. Onder levensmiddelen worden alle vormen van voedsel verstaan, dus ook winkels die wafels, ijs, donuts, hamburgers of afhaalmaaltijden verkopen vallen onder de levensmiddelenbranche. Ook winkels bij tankstations zijn uitgezonderd van de sluitingstijd van 20:00 uur.

Welk regime geldt er voor mengformules?
Bij mengformules geldt dat de winkel open mag blijven, maar de eet- en drinkgelegenheid gesloten moet worden. Als de winkel waar de mengformule in gevestigd is een winkel is in de levensmiddelenbranche (zoals de winkels van Stach), mag de winkel na 20:00 uur open blijven. Gaat het om een winkel die niet overwegend levensmiddelen verkoopt, zoals een boekwinkel, dan moet de winkel om uiterlijk 20:00 uur dicht. De eet- en drinkgelegenheid mag aan bezorgen en afhaal doen tot de winkel sluit.

Wie is er verantwoordelijk voor de naleving van het verbod op de verkoop van alcohol?
Dat is primair de beheerde/exploitant van de winkel. Die moet er voor zorgen dat zijn bedrijfsvoering zo wordt ingericht dat verkoop van alcohol na 20:00 uur niet meer plaatsvindt. Of dat gebeurt door de winkel eerder te sluiten, de schappen met alcohol ontoegankelijk te maken of leeg te halen of door de medewerkers te instrueren op controle op naleving van het verbod is aan de beheerder van de zaak zelf.

Zijn evenementen nog toegestaan?
Nee, evenementen zijn verboden. De definitie van evenementen is heel breed: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Er gelden alleen nog uitzonderingen voor warenmarkten en betogingen, samenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Deze uitzonderingen gelden alleen als de overige voorwaarden van de noodverordening worden nageleefd: maatregelen nemen om 1,5 meter afstand te kunnen houden, scheiden bezoekers-stromen, hygiëne maatregelen en sluiting van de aanwezige eet- en drinkgelegenheden.

Wat betekent dit voor evenementen die eerder met een evenementenvergunning zijn vergund?
De noodverordening gaat boven regelingen zoals de lokale APV. Evenementen die zijn vergund maar onder het (brede) verbod van de noodverordening vallen kunnen dus niet doorgaan.

Wat zijn de regels bij uitvaarten?
Uitvaarten zijn vanaf 9 november niet langer uitgezonderd van het maximum van 30 personen. Wel kunnen de eet- en drinkgelegenheden in uitvaartcentra geopend blijven. Direct na afloop van een uitvaartceremonie is dus een bijeenkomst mogelijk voor alléén de deelnemers aan de uitvaartceremonie waarbij voor koffie, thee of andere eet- en drinkwaren wordt gezorgd. Hierbij blijven de regels gelden van 1,5 meter. Vanwege het bijzondere karakter van een uitvaart wordt een erehaag als onderdeel van de uitvaartceremonie beschouwd waarbij de regel van 1,5 meter eveneens moet worden opgevolgd.

Mogen filmopnamen plaatsvinden?
Ja, filmopnamen vallen onder de uitzondering voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor continuering van de dagelijkse werkzaamheden (artikel 2.1 lid 2 sub f NV), tot een maximum van 100 personen. Wel gaan speciale regels van de noodverordening voor, dat betekent dus niet filmen in eet- en drinkgelegenheden, musea, theaters en bioscopen, die immers gesloten moeten zijn.

Wat geldt er voor sekswerk?
Het is toegestaan om contactberoepen uit te oefenen en dus ook sekswerk. Seksclubs en andere seksinrichtingen moeten echter gesloten zijn. Ook de ramen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens