ABN Amro publiceerde dinsdag 16 mei het rapport ‘een zonnige toekomst voor strandpaviljoens’ waarbij met name is ingegaan op de nut en noodzaak van het op- en afbouwen van strandpaviljoens.

Een onderzoek dat met medewerking van de leden van de Nederlandse Kustvereniging, Strand Nederland en Koninklijke horeca Nederland tot stand is gekomen (zie ook onderstaande documenten).

De noodzaak van verplicht af- en opbouwen van strandpaviljoens is er eigenlijk niet

Ongeveer de helft van het aantal strandpaviljoens dat aan de kust staat moet ieder jaar verplicht worden afgebroken en vervolgens in het nieuwe jaar weer worden opgebouwd. De reden daarvoor is duinbehoud terwijl uit het rapport van ABN Amro blijkt dat het daarvoor niet noodzakelijk is dat strandpaviljoens altijd moeten worden afgebroken. Een werkgroep waar Rijkswaterstaat en Waterschappen zijn betrokken heeft dan ook al eerder kustgemeenten geadviseerd jaarrond bebouwing toe te staan.

Nederlandse Kustvereniging zal met het rapport onder de arm de gesprekken aangaan

‘De rapportage van ABN Amro bevestigt wat de NKV-leden al dachten. Jaarrondbebouwing kan prima als je met een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een minimale afstand tot de duinvoet rekening houdt’, aldus NKV-voorzitter Jasper Roord. Strandondernemers hebben te maken met meerdere overheden met vaak verschillende inzichten; Rijkswaterstaat, waterschappen, maar ook gemeenten, provincies en natuurorganisaties.

De NKV roept de overheden aan de hele kust op om een duidelijke lijn te trekken waarbij de keuze voor af- en opbouw bij de ondernemer ligt, maar niet verplicht is. Dat scheelt ondernemers kosten, welke soms tot in de tonnen lopen, die ondernemers heel graag investeren in verduurzaming van de paviljoens. Bovendien is het achterwege laten van de af- en opbouw veel beter voor het milieu omdat het veel transportbewegingen en onnodige schade en slijtage scheelt.

Het opheffen van de verplichte af- en opbouw kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van strandpaviljoens, is beter voor het milieu en kan hand in hand gaan met duinbehoud. ‘Dat lijkt mij een win-win-win’, aldus Jasper Roord, wie kan daar nu op tegen zijn?

Documenten ABN Amro: