2022 was kwantitatief gezien een goed jaar voor de Haarlemmermeerse economie. Het bruto regionaal product (BRP) groeide als enige gemeente in Nederland ondanks de hoge inflatie met dubbele cijfers, +14%.

Hiermee groeide onze economie ruim drie keer harder dan het nationale gemiddelde (+4,5%) en bijna twee keer harder dan de gemeente Amsterdam (+8%).

In lijn met dit beeld nam het aantal passagiers en passagiersvluchten op Schiphol fors toe tot 50.000.000 passagiers (+100%) en 345.000 vluchten (+60%). Pre-coronaniveaus werden hiermee nog niet gehaald. De vracht en de vrachtvluchten zaten in 2022 met 18.000 vluchten en 1,4 miljoen ton richting pre-coronaniveaus.

Daarnaast kwamen er per saldo 1.800 bedrijven bij, nam de leegstand van kantoren af tot 15,9% (195.000 m2), bleef de leegstand van winkels min of meer gelijk (3,9%) en verdubbelde de bezettingsgraad van hotels tot 62%.

Economische voorspoed zichtbaar in arbeidsmarktontwikkelingen: meer banen, lage werkloosheid en veel openstaande vacatures. De economische voorspoed was ook terug te zien in de ontwikkelingen op de lokale arbeidsmarkt. Het aantal banen steeg per saldo met 4.000, het aantal openstaande vacatures steeg met 75% tot 3.500 en het werkloosheidspercentage lag met 3,5% net onder het nationale gemiddelde van 3,6%. Ook het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen daalde. Waarbij Ons kenmerk: X.2023.02494 Pagina 2 het aantal werkloosheidsuitkeringen onder het pre-coronaniveau uitkwam (1.366 in 2022 versus 1.944 in 2019)

Lees hier het volledige rapport.