Op 1 januari 2024 gaat de omgevingswet in. Daarom heeft de gemeente Utrecht een nieuw beleid voor geluid en trillingen opgesteld. Bijgevoegd tref je het ontwerp beleidsnota aan.

Met deze beleidsnota wil de gemeente een goed akoestisch woon- en leefklimaat voor iedereen mogelijk maken. Teveel geluid of hinder van trillingen door verkeer of bedrijven is slecht voor de gezondheid van bewoners. Vanwege de invoering van de Omgevingswet is het dus nodig om nieuw gemeentelijk beleid voor geluid en trillingen voor nieuwe ontwikkelingen vast te stellen. Er zijn een aantal artikelen in het beleid die van toepassing zijn op de Horeca. Reden voor het KHN Bestuur Utrecht om het beleid door te nemen en middels een brief inhoudelijk te reageren op het beleid.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van het beleid of de reactie van het bestuur dan kun je die stellen aan Jan Hagenouw - voorzitter KHN Utrecht - via jan@hagenouw.net.