De Veluwe dreigt erg achteruit te gaan als natuurgebied, deze enorme trekker voor toerisme en bezoekers voor de horeca kunnen we uiteraard niet verloren laten gaan. Echter hoe kan de Veluwe weer bloeien en zijn aantrekkingskracht blijven behouden? Hier wordt door de provincie en stakeholders naar gekeken.

Recreatiezonering is een onderdeel van het plan om de Veluwe te behouden maar de daadwerkelijke invulling hiervan kan van grote invloed zijn op jouw horecaonderneming. Middels onderstaand bericht vanuit de provincie Gelderland verzoeken wij je om dit proces nauwlettend in de gaten te houden met het oog op je horecaonderneming. Uiteraard kun je hierover contact opnemen met je regiomanager.

Dit jaar werkten de provincie, terreinbeheerders en gemeenten aan het Recreatiezoneringsplan voor de Veluwe, een unieke samenwerking op deze schaal. U was daarbij betrokken door uw aanwezigheid bij (digitale) bijeenkomsten, uw inbreng via mail of een bijdrage vanuit uw werkkring. Hartelijk dank daarvoor!

Met alle constructieve input ligt er een Recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie, tussen beschermen én beleven. Recreatiezonering is onderdeel van een bredere aanpak voor natuurherstel op de Veluwe. Het Recreatiezoneringsplan is ook een basis voor andere ontwikkelingen voor de balans tussen recreatie en natuur: route-ontwikkeling, bezoekersmanagement, Veluwemarketing, evenementenbeleid etc.

Het concept Recreatiezoneringsplan is af en te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl . Ook de samenvatting van het plan, de zoneringskaart en een kort filmpje over het plan zijn daar te vinden.

Digitale informatiebijeenkomst op 23 november
Op dinsdag 23 november organiseren we een digitale informatiebijeenkomst vanuit de provinciestudio over het Recreatiezoneringsplan. Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog is daarbij aanwezig, net als een vertegenwoordiger van de terreinbeheerders en een aantal belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst geven wij informatie over het plan, houden we een aantal gesprekken én beantwoorden wij uw vragen die u in de chat kunt stellen.

De bijeenkomst is van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. U kunt deelnemen via deze link: https://vimeo.com/event/1350918

Aanmelden is niet nodig. Wel vragen wij u om uw mobiele telefoon bij de hand te houden omdat wij graag aan alle digitaal aanwezigen een paar vragen willen stellen.

Vervolg
Het Recreatiezoneringsplan is onderdeel van het eerder vastgestelde Beheerplan Natura 2000. Besluiten over het zoneringsplan worden door het college van Gedeputeerde Staten (GS) genomen. In januari 2022 behandelt GS het Recreatiezoneringsplan en wordt besloten tot een inspraak procedure. Eenieder is daarna in de gelegenheid om via een zienswijze een reactie op het plan te geven. Na beantwoording van deze zienswijzen en eventuele aanpassingen van het plan, stelt GS het Recreatiezoneringsplan naar verwachting in het voorjaar vast. Op enkele onderdelen van het plan is beroep mogelijk bij de rechtbank.

Er is door veel partijen hard gewerkt aan het Recreatiezoneringsplan. Een goed plan is essentieel, maar de daadwerkelijke uitvoering zorgt voor de positieve effecten op natuur- en belevingskwaliteit. Net als bij het opstellen van het plan, vraagt dat een gezamenlijke inspanning van een groot aantal partijen. Dat is een meerjarig proces. Het huidige Recreatiezoneringsplan is bovendien niet het absolute eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren worden ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot aanpassingen leiden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens