Gelukkig kunnen we inmiddels toewerken naar een versoepeling van de coronamaatregelen. Jullie hebben veel geduld getoond de afgelopen periode om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Er worden steeds meer versoepelingen aangekondigd en mogen de terrassen op 28 april 2021, onder voorwaarden, open. Graag willen wij je hierover verder informeren.

Veilig en gastvrij Zandvoort

Vooruitlopend op de versoepeling van de maatregelen, hebben lokale ondernemers samen met de gemeente nagedacht over de wijze van mogelijke uitbreiding van de terrassen. Dit om bezoekers weer veilig en gastvrij te kunnen ontvangen. De gemeente ondersteunt de ondernemers daar waar mogelijk met de landelijke richtlijnen als uitgangspunt. De uitbreidingsmogelijkheden zijn op vele locaties echter beperkt door een gebrek aan ruimte. Met creatieve oplossingen hebben we deze toch zo goed mogelijk alsnog weten te creëren. Natuurlijk worden daarbij alle mogelijke belangen zo goed mogelijk afgewogen. Uitgangspunt is wederom het behouden van terrasruimte gelijk aan de periode voor de coronabeperkingen.

Uitbreiden van de terrassen

De gemeente heeft toestemming verleend voor het uitbreiden van de terrassen vanaf het moment dat de versoepelingen rondom Covid-19 voor de horeca door de Rijksoverheid worden aangekondigd. De uitbreiding van de terrassen loopt vooralsnog tot en met 26 augustus 2021. Vanzelfsprekend onder de voorwaarden dat de landelijke maatregelen dit toelaten.

Algemene voorwaarden

Om snel te kunnen handelen, heeft de gemeente een aantal algemene voorwaarden opgesteld. Dit betekent dat de gemeente geen individuele terrasplannen van lokale ondernemers beoordeelt. De lokale ondernemers kunnen hun terras op basis van de door de gemeente vastgestelde plattegronden en de algemene voorwaarden (zie bijlagen) uitbreiden. Voor enkele horecaondernemers wordt maatwerk geleverd. Wij merken daarbij op dat de gemeente niet als enige verantwoordelijk is voor een veilig verblijf in het centrum. Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk bewustzijn van bewoners, ondernemers en bezoekers blijft essentieel voor het welslagen van de anderhalve meter-samenleving.

Afsluiten van de Haltestraat

In de zomer van 2020 is geëxperimenteerd met het tijdelijk afsluiten van de Haltestraat voor gemotoriseerd en fietsverkeer. Zo konden wij de horeca in de Haltestraat meer ruimte geven om te kunnen exploiteren. De Haltestraat was op verschillende dagen en tijdstippen alleen toegankelijk voor voetgangers.
Uit de evaluatie bleek dat de afsluiting heeft bijgedragen aan het verhogen van de aantrekkelijkheid en de sfeer van het centrum. Zowel bezoekers als het merendeel van de ondernemers hebben de afsluiting als positief ervaren. De minder positieve reacties gaan over het tijdstip van de afsluiting, niet over de afsluiting zelf. Daarnaast bleek de blauwe belijning met name tijdens de openstelling van de Haltestraat te leiden tot onveilige verkeerssituaties. Het vinden van een oplossing, waar alle bewoners en ondernemers achter staan, is ingewikkeld gebleken. De gemeente heeft dan ook belangenafweging moeten maken. Het is daarbij van belang dat de gemeente eenduidig, consequent en duidelijk is.

Dagen en tijden afsluiting Haltestraat

Op basis van alle gevoerde gesprekken heeft het college besloten om de Haltestraat in de weekenden af te sluiten vanaf het moment dat de versoepelingen worden aangekondigd. De afsluiting van de Haltestraat loopt vooralsnog tot en met 26 augustus 2021. Dit met name omdat verschillende horecaondernemers op basis van de landelijke richtlijnen geen terras kunnen exploiteren als de Haltestraat niet wordt afgesloten. De gemeente wil ook die ondernemers de kans geven om te kunnen exploiteren. De Haltestraat wordt wekelijks afgesloten van donderdag tot en met zondag. Daarnaast wordt de Haltestraat afgesloten op de Nationale Feestdagen, zijnde Tweede Pinksterdag op maandag 24 mei 2021. De Haltestraat wordt afgesloten van 16.00 tot 02.00 uur. De uitstraling van de fysieke afsluiting zal vriendelijker zijn dan afgelopen jaar.

Wij merken op dat de landelijke maatregelen altijd in acht worden genomen. Als het Rijk besluit dat de horeca eerder moet sluiten, dan geldt de afsluiting van de Haltestraat tot maximaal een uur na deze tijd. Voorbeeld: de terrassen zijn open tot 18.00 uur, dan is de Haltestraat afgesloten tot 19.00 uur.

Parkeerplaatsen

De gemeente zal wederom een aantal parkeerplaatsen opheffen in de Zeestraat en Haltestraat om de uitbreiding van de terrassen van de horeca mogelijk te maken. Zodra de versoepelingen worden aangekondigd, worden bij deze parkeerplaatsen paaltjes geplaatst om de uitbreiding van de terrassen te realiseren. Wij zijn ons ervan bewust dat door het opheffen van parkeerplaatsen in de Zeestraat er weer andere uitdagingen ontstaan. Ook hier proberen wij oplossingen voor te zoeken.

Belijning

Er wordt op korte termijn een besluit genomen over hoe om te gaan met de belijning in het centrum. Wij zullen jullie daar nog nader over informeren.

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen via zandvoort@haarlem.nl. Kijk voor meer informatie op http://www.zandvoort.nl/corona

Met vriendelijke groet,

David Moolenburgh
Burgemeester

Bijlage 1. Algemene voorwaarden uitbreiding terrassen in het centrum

Bijlage 2.1. Kerkstraat

Bijlage 2.2. Kerkplein

Bijlage 2.3. Gasthuisplein

Bijlage 2.4. Haltestraat I

Bijlage 2.5. Haltestraat II

Bijlage 2.6. Haltestraat III

Bijlage 2.7. Zeestraat

Bijlage 2.8. Badhuisplein

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens