De gemeente Amstelveen wil meer duidelijkheid geven over de regels die gelden bij toeristische verhuur. Er is geconstateerd dat een aantal inwoners hun woning aanbiedt als vakantiewoning op Home Exchange.

Woningen die via Home Exchange worden aangeboden vallen, net zoals elk ander verhuurplatform, onder toeristische verhuur, omdat de woningen als vakantieverblijf worden aangeboden. Er is sprake van het tegen betaling in gebruik geven van een woonruimte aan personen die niet in de gemeente staat ingeschreven.

Meld- en vergunningplicht
Op grond van de Huisvestingsverordening Amstelveen 2022 is voor toeristische verhuur een vergunning nodig. Dit betekent dat eigenaren een vergunning moeten hebben voor vakantieverhuur van hun woning. Om zo’n vergunning te krijgen moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• De woning mag voor maximaal 30 dagen per kalenderjaar verhuurd worden;
• De verhuur moet vermeld worden bij de gemeente;
• Er moet toeristenbelasting betaald worden;
• Er mogen maximaal 4 personen in de woning verblijven, tenzij het een gezin is met meer dan 2 kinderen;
• Een corporatiewoning mag niet worden gebruikt voor toeristische verhuur;
• In de advertentie van de woning moet een registratienummer worden vermeld.

Boete
De eigenaar moet dus een vergunning hebben, voordat er legaal met de woning geadverteerd kan worden. Op het verhuren zonder vergunning of het schenden van de voorwaarden staan bestuurlijke boetes die kunnen oplopen tot €22.500,-.

Overgangsperiode tot 1 oktober
Vanwege de mogelijke onduidelijkheid die in het verleden is ontstaan wil gemeente Amstelveen de woningeigenaren tot en met 1 oktober de tijd geven om een vergunning aan te vragen en de advertentie in lijn te brengen met de voorwaarden, of ervoor te kiezen de advertentie offline te halen. Na 1 oktober wordt er actief gehandhaafd op degenen die ervoor kiezen zich niet aan de regels te houden.

Melden van illegale toeristische verhuur
Heb je een vermoeden van illegale toeristische verhuur dan kan je dat melden via www.amstelveen.nl/woonfraude.