De maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van corona hebben een grote impact op de horeca en (maatschappelijke) organisaties met een terras zoals dorpshuizen. Ook nu er een tweede sluiting is van de horeca zijn de uitdagingen enorm.

De gemeente wil, waar mogelijk meeblijven denken en bewegen met u als ondernemer. De verruiming van de terrassen bleek uit de evaluatie en ervaringen van afgelopen periode overwegend positief te zijn. Daarom blijven wij, als de terrassen weer open mogen, ruimte bieden voor tijdelijke terrassen.

Regels deels verlengd en deels aangepast voor (uitbreiding van) tijdelijke terrassen

De regels bieden tijdelijke ruimte om een extra terras te plaatsen, maar alleen als de landelijke en lokale situatie dat toelaat. Anders dan in de zomerperiode is er nu meer voorzichtigheid geboden vanwege het toenemende aantal besmettingen. We verlengen in aangepaste vorm de tijdelijke regels over terrassen tot 1 oktober 2021. De verschillen ten opzichte van de huidige regels zijn:

 • vanwege klachten van ondernemers in de omgeving verbieden we het innemen van parkeerplaatsen voor terrassen;
 • we voegen een regel toe over verplaatsing van de tijdelijke terrassen ten tijde van evenementen;
 • we benadrukken in de regels dat een terras niet ten koste mag gaan van looproutes, zodat voetgangers niet van de stoep worden gedrukt;
 • we voegen de regel toe dat bij (tijdelijke) sluiting van een openbare inrichting, als gevolg van een landelijke of bestuurlijke maatregel, het tijdelijke terras verwijderd moet zijn. Dit vanwege klachten van ondernemers in de directe omgeving;
 • ook expliciteren we meer wat de (on)mogelijkheden zijn van het plaatsen van overkappingen en terrasverwarmers. Met de komst van het winterseizoen hebben ondernemers hier vragen over.

De tijdelijke regels gaan per 10 november 2020 in en staan in de bijgevoegde Handreiking “Ruimte voor (uitbreiding van) tijdelijke terrassen 2021”.

Voldoen aan de tijdelijke regels; geen melding of wijziging vergunning nodig
Een uitbreiding van een terras moet voldoen aan de tijdelijke regels. De verantwoordelijkheid om de beschikbare terrasruimte op juiste wijze in te vullen, ligt bij u als horecaondernemer. U hoeft hiervan geen melding bij de gemeente te maken.

Tijdelijke regels in het kort
Hieronder staat een samenvatting van de richtlijnen. De volledige handreiking is bijgevoegd in de bijlage van deze e-mail. U vindt de informatie ook op de website van de gemeente Haarlemmermeer, op de pagina <pagina invoegen>.

Tijdelijke regels:

 1. U heeft een geldige terrasvergunning;
 2. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van 1,5 meter regels; U dient als horecaondernemer zelf maatregelen te treffen om de 1,5 meter afstand tussen de gasten te garanderen en groepsvorming te voorkomen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld een bord met huisregels bij entree (of flyers/menukaarten) te plaatsen. U bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele wachtende klanten.
 1. Tijdelijke uitbreiding geldt tot 1 oktober 2021 onder voorbehoud;
 2. Tijdelijke terras heeft geen begrenzing maar moet wel uitvoerbaar zijn; De uitbreiding van het reguliere terras is afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse. In veel gevallen vraagt dit om maatwerk. Om die reden is er in principe geen grens bepaald voor de uitbreiding. U moet zelf als ondernemer goed nadenken over de impact van het terras. Vergeet niet dat bezoekers van het terras ook gebruik moeten maken van de toiletten binnen.
 3. Tijdelijke terras sluit zo veel mogelijk aan op het reguliere terras; Indien dit niet mogelijk is, dan is een tweede terras in directe nabijheid toegestaan:
  - Gezamenlijke terrasvoering (1 geldende vergunning van een horecaonderneming in de directe nabijheid) ook voor uitgifte van dranken en eten;
  - Indien het terras geplaatst wordt aan de gevel van een andere eigenaar en/of onderneming, op grond van of in het pand van een andere eigenaar en/of onderneming dan dient er op verzoek een schriftelijke toestemming van de eigenaar/exploitant (of meerdere) overlegd te worden;
  - De woon- en leefomgeving mogen niet onacceptabel worden belast; hieronder valt het schoonhouden van terrassen en de omgeving binnen een straal van 25 meter en geen harde muziek.
 4. Openingstijden zijn afhankelijk van de noodverordening met een uiterlijke sluitingstijd van 02.00 uur;
 5. Brandkranen of andere objecten waar derden van gebruik kunnen maken blijven vrij;
 6. Voorschriften van een regulier terras gelden, uitzondering geldt voor de uitgiftebalie. Een uitgiftebalie wordt op een tijdelijk terras toegestaan. Nieuwe tijdelijke overkappingen dienen aan 3 zijden open te zijn;
 7. Doorgang voor hulpdiensten moeten vrij blijven; Voldoende ruimte houden voor voetgangers en fietsers zodat doorgang niet belemmerd wordt en houd de lijn voor looproutes voor blinden en slechtzienden vrij.
 8. Onderlinge afstemming en aansluiting is belangrijk;
 9. Evaluatie en aanpassing door evaluatie.

Meer ruimte zolang het virus onder controle blijft
Belangrijk is dat het versoepelen van maatregelen alleen kan als het coronavirus onder controle blijft. De anderhalve meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mail sturen naar: Info.terras.horeca@haarlemmermeer.nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Team Terrassen

Bijlage: Handreiking tijdelijke terrassen 2021

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens