Misschien weet je het al, maar vanaf 1 januari 2025 voert gemeente Maastricht zero-emissiezone in.

Je mag als ondernemer niet meer zomaar de zone in met een bestelbus of vrachtauto die rijdt op benzine, (bio)diesel of lpg. Maak je gebruik van emissievrij vervoer (elektrisch of waterstof), blijf je gewoon welkom in de zone. De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s! ZES zet in op schoner transport voor onze gezondheid, een aantrekkelijke binnenstad én economische vitaliteit.

Ondernemers en andere belanghebbenden kunnen nog ruim een week (tot en met donderdag 2 november 2023) hun mening geven op het ontwerp-verkeersbesluit voor de invoering van de zero-emissiezone stadslogistiek in Maastricht. In het besluit staan o.a. de grenzen van de zone, het voorgenomen ontheffingenbeleid en manier van handhaving. Je geeft je mening door het indienen van een zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in het definitieve verkeersbesluit en tot een aanvullend gemeentelijk ontheffingenbeleid. Een zienswijze is een onderbouwde mening - waarom wat zou moeten gebeuren - een beschrijving van jouw situatie, een idee of een suggestie.

In deze nieuwsbrief wijzen we je op het feit dat je nog één week de tijd hebt om een zienswijze in te dienen.