Het Leefbaarheidspanel Wallen adviseert sinds eind 2022 de gemeente over de leefbaarheid in het Wallengebied. Het panel, dat 4 tot 5 keer per jaar samenkomt, bestaat uit 93 bewoners en ondernemers die via een steekproef zijn geselecteerd.

Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en het stadsdeelbestuur onder andere over de Aanpak Binnenstad. De verslagen en adviezen zijn openbaar en hier te vinden.

Samenstelling van het leefbaarheidspanel
Er is vaak kritiek geuit door belangenorganisaties op het college, omdat besluiten voornamelijk gebaseerd waren op de inspraak van een vaste groep bewoners. De burgemeester heeft deze kritiek ter harte genomen en een representatieve steekproef van bewoners en ondernemers in het Wallengebied laten selecteren. Hierbij is rekening gehouden met diverse factoren zoals leeftijd, geslacht, buurt, type woning en onderneming. Een groep van 93 panelleden is uit de aanmeldingen samengesteld. Het panel bestaat voor twee derde uit bewoners en voor een derde uit ondernemers. Meer informatie over de steekproef en de samenstelling van het panel is te vinden in het verantwoordingsdocument . Het is voor ondernemers en bewoners niet mogelijk zichzelf aan te melden voor dit panel.

Uitkomsten en samenvatting enquête

Het instellen van een leefbaarheidspanel is een goed initiatief, maar we hopen dat de gemeente het panel in de toekomst nog beter betrekt bij de aanpak voor dit gebied. Veel maatregelen zijn genomen, maar dragen niet bij aan een betere leefbaarheid in het gebied en ervaren veel ondernemers als zeer bezwaarlijk. Door de enquête is inzichtelijk gemaakt wat de bewoners en ondernemers in het Wallengebied merken van de ingezette maatregelen en ook m.b.t. de adviezen die door het panel zelf zijn ingebracht. Zie onderstaand de uitkomsten en de samenvatting.

Leefbaarhei…en 2024.pdf
Samenvattin…en 2024.pdf

Zo zien we als KHN het nut niet van de vervroegde sluitingstijden in het kern-Wallengebied. Ook de aangescherpte handhavingsstrategie draagt niet bij aan de leefbaarheid van het gebied. We merken dat de evaluaties van de genomen maatregelen steeds lastiger worden, omdat niet meer te meten is welke maatregelen precies bijdragen aan de situatie. Zowel ondernemers, bewoners als handhavers ervaren geen structurele verbeteringen, terwijl alle maatregelen nog steeds van kracht zijn. Dit vergt veel capaciteit van de overheid en beperkt ondernemers structureel en rigoureus in hun bedrijfsvoering. Veel dossiers worden juridisch behandeld, en bewoners en ondernemers voelen dat ze steeds verder van elkaar verwijderd raken, in plaats van dat de overheid hen verbindt. We hopen dat het leefbaarheidspanel nog beter ingezet kan worden om ook echt een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in het gebied en partijen verbindt en de gemeente stopt met het onbeperkt doorvoeren van maatregelen. Meer focus op schoon en overlast van dealers en criminelen in het gebied moet van zowel ondernemers als bewoners de prioriteit krijgen. Een aanpak die wel werkt!


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens