Op dinsdag 3 november jl. heeft het bestuur van KHN Edam Volendam een bestuursvergadering gehouden.

1. Toeristisch en Ondernemers Platform – TOP
Thierry van der Weide heeft meer verteld over de status van het Toeristisch en Ondernemers Platform (TOP). Thierry heeft verschillende ondernemersverenigingen, partijen en gemeente gesproken.

Doelstelling
Doelstelling is het bevorderen van toerisme in brede zin. Het is geen nieuwe ondernemersvereniging of praatclub, maar er moet actie ondernomen worden en de belangen van de ondernemers moeten behartigt worden. Samenwerking is hierin het sleutelwoord.

Het werkgebied is de gemeente Edam Volendam. TOP wordt een stichting. Het bestuur is een afvaardiging vanuit de funderende partijen. Het mandaat komt uit de algemene ledenvergadering. Terugkoppeling naar de verenigingen is uiteraard een eis. Daarnaast is er een dagelijks bestuur aangewezen. Belangrijk is te bepalen waar we over 5 jaar willen staan en daar naartoe te werken.

Met het TOP willen we de link met de ondernemersverenigingen borgen, de connectie met de gemeente houden als het gaat om het aansluiten bij de economisch visie richting 2040. Samenwerking met VVV, Bureau Toerisme Laag Holland, het Economisch Platform en de MRA is hierin ook belangrijk.

Taken en activiteiten
De taken en activiteiten zijn met name de promotie van Edam, Volendam en Zeevang, in samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland. Daarnaast het beïnvloeden van de gemeente als het gaat om infrastructuur en het (economisch) beleid. De toeristische visie wordt uitgevoerd in een meerjarige strategie en een concreet jaarplan.

Financiën
Het voorstel is om de inkomsten te halen uit de opslag op de lidmaatschap van de ondernemersverenigingen en een bijdrage vanuit de gemeente. Daarnaast kan er projectmatig worden bijgedragen. De uitgaven zijn gebaseerd op de activiteitenprogramma en wordt goed afgestemd met de gemeente.

Planning
De stichting wordt deze maand opgericht. Thierry gaat in gesprek met de ondernemersverenigingen en de gemeente wordt op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt er een begroting opgesteld en een activiteitenplan opgezet. Daarna wordt er een uitvoeringsplan toeristische visie opgesteld.

2. Verlenging terrasuitbreiding
Het bestuur heeft met wethouder Schütt om tafel gezeten en voorgesteld de gegunde terrassen langer te laten staan op plekken waar het mogelijk is. KHN Edam Volendam heeft mogelijk gemaakt en dit kader gesteld, maar elk bedrijf moet dit zelf bij de gemeente aanvragen.

3. Gesprek handhavers en politie
In september is er een gesprek geweest met handhaving en politie om begrip te creëren van beide kanten. Wanneer er weer zicht is op heropening van de horeca, willen we met de BOA’s om tafel om te kijken hoe we het het beste kunnen oppakken. De insteek moet zijn dat handhaving de horeca helpt.

4. Overleg politiek
KHN Edam-Volendam had de verschillende politieke partijen uitgenodigd om tafel te gaan om diverse zaken te bespreken. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit niet plaats kunnen vinden, maar heeft het bestuur wel om tafel gezeten met Emiel Karregat, fractievoorzitter VVD Edam-Volendam. Tijdens dit overleg zijn enkele punten besproken, zoals de horecavisie, de Julianaweg, het terrassenbeleid, handhaving, Toeristisch Platform, mogelijkheden op De Dijk, bereikbaarheid, Europaplein, etc. De partijen hebben aangegeven dat ze graag op de hoogte gehouden willen worden over de zaken die spelen namens de horeca en structureel in gesprek willen blijven.

5. Geen precario 2020
KHN Edam Volendam heeft gestreden voor lastenverlichting bij de gemeente. Gemeente Edam Volendam heeft dan ook aangegeven over 2020 geen precariobelasting te heffen. Ook wanneer er problemen zijn met het betalen van andere rekeningen van de gemeente of gemeentelijke belastingen, kunt u hier meer informatie terugvinden.

6. Ingekomen mededelingen en initiatieven:

  • Ondernemers in Edam-Volendam hebben een plan ingediend om activiteiten te organiseren in Edam en Volendam om het bezoek aan onze gemeente aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. Zoals bijvoorbeeld een carrousel, verlichting, een lente-kermis etc. Daarnaast is een winterwonderland eind 2021 onder de aandacht gebracht. De gemeente is positief over het plan. Er moet echter wel financieel draagvlak komen vanuit de ondernemers.
  • De kerstbomen dit jaar zijn gesponsord door Lokkemientje Edam.
  • Het nieuwe bestuur van FC Volendam heeft andere inzichten gekregen op het regelen van de horeca. Ze hebben een aantal ondernemers hiervoor benaderd om de horeca in het stadion te organiseren. Tijdens de eerste wedstrijden is proefgedraaid en besloten dit voort te zetten. Club- en buurhuiswerk zal hier ook bij aansluiten.

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 1 december. Mochten er punten zijn die we voor u kunnen bespreken, of wilt u aanwezig zijn? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens