Wat kwam er zoal ter sprake?

Initiatieven horeca
Vanuit verschillende regio’s worden er diverse initiatieven opgestart en de ruimte gezocht in de maatregelen. KHN Velsen wil graag de ondernemers ondersteunen, echter moet het wel binnen de maatregelen vallen. Het is belangrijk dat gegarandeerd kan worden dat de 1,5 meter regel gehandhaafd wordt en er bijvoorbeeld geen terrassen geopend zijn.

KHN Velsen roept gemeenten op te lobbyen voor extra steun bij het kabinet
KHN heeft het kabinet dringend opgeroepen om zo snel mogelijk met een heropeningsplan te komen voor de gesloten sectoren en het steunpakket aanzienlijk te verbeteren en aan te vullen. KHN Velsen heeft de gemeenten een brief gestuurd met het verzoek onze oproep aan het kabinet te ondersteunen door het politieke netwerk te gebruiken en deze punten aan te kaarten via het Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio’s.

Tevens hebben we aangegeven dat de gemeente zelf moet kijken hoe ondernemers geholpen kunnen worden de crisis door te komen. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en te kijken waar gemeenten ondernemers kunnen steunen zowel in financiële zin (terrasverruiming, uitstel van belastingen, terugbetaling leges, een ondernemersfonds, geen precariobelasting, etc.) als te kijken naar verantwoorde heropening.

Hier vind je de verzonden brief en een hier overzicht van de noodzakelijke verbeteringen in de steunmaatregelen volgens Koninklijke Horeca Nederland.

Ik koop lokaal actie
De actie is verlengd tot eind van het jaar. Klanten leveren bij de ondernemers de bonnen in, deze bonnen kunnen door middel van een factuur gedeclareerd worden bij de gemeente Velsen. Je stuurt de bonnen en de factuur in de geleverde envelop naar het Stadhuis van Velsen. Er zijn echter twee problemen gerezen:

  1. Er worden bonnen ingestuurd zonder een bijgevoegde factuur. Dit betekent dat de gemeente niet weten aan wie de bonnen uitbetaald moeten worden. Het is dus van groot belang dat je een factuur bijvoegt waarop de bonnummers en het bedrag per bon vermeldt staan. Als je weet dat je bonnen ingeleverd hebt zonder factuur kun je de factuur alsnog inleveren via het mailadres facturen@velsen.nl onder vermelding van bonnen lokaal.
  2. Het is gebleken dat er een soortgelijk programma loopt via de Stichting Citymarketing. Deze bonnen zijn qua formaat wat groter en van dikker karton gemaakt. Deze bonnen worden niet door de gemeente Velsen betaald. Je zult waarschijnlijk wel instructies gekregen hebben hoe je deze bonnen kunt declareren.

Houdt rekening met bovenstaande punten om een goed verloop van dit programma te waarborgen.

City marketing event
Cor is aanwezig geweest bij een overleg over City Marketing. Horeca en ondernemers willen graag de lokale consument meer bij de lokale ondernemers kopen, maar ook dat de toeristen aangetrokken worden.

Gemeentelijk overleg
Op 13 januari is er een gemeentelijk overleg geweest waar KHN Velsen bij aanwezig was. Het verslag van dit overleg zal nog volgen. Onder andere de tegemoetkoming voor de strandpacht is aan de orde gekomen, maar hier zijn nog geen uitspraken over gedaan. Op korte termijn komt hier een officiële brief over.
Op 26 januari is er een overleg voor strandpachters. Hier wil men een brief opstellen naar de gemeente, dat we dezelfde tegemoetkomingen als in eerste lockdown willen laten gelden.

Breed horecaoverleg
Na de opening willen we weer een breed horeca overleg plannen met gemeente Velsen en enkele horecaondernemers.

Lobby KHN
KHN is op de voor- en achtergrond bezig met diverse lobby-zaken. Alle lobbyzaken waar KHN mee bezig is vind je hier.

Op maandag 8 maart vergadert het bestuur van KHN Velsen weer. Heb je punten die wij voor je mee kunnen nemen? Laat het ons weten via velsen@khn.nl.

Heb je de Facebook van KHN Velsen al geliked? Zeg het voort.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens