De afgelopen periode heeft een groep enthousiaste horecaondernemers goede gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van de gemeente.

In goede harmonie zijn we gekomen tot een Actieplan voor de horeca. De komende periode blijven we deze gesprekken voortzetten met de onderwerpen in het Actieplan als inhoudelijke agenda.

Begin september heeft een brede bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle ondernemers zijn uitgenodigd. Daar is met elkaar nagedacht en gediscussieerd over de thema’s die voor ondernemers van belang zijn. Dit heeft geresulteerd in een Actieplan Horeca welke officieel is ondertekend. Een mooi resultaat! Een vast aanspreekpunt en digitaal horecaloket (https://www.capelleaandenijssel.nl/horeca) is één van de resultaten die we al hebben bereikt.

Vragen

Voor directe lokale vragen kun je contact opnemen met het aanspreekpunt voor de horeca: Andy Jansen. Hij is te bereiken via a.jansen@capelleaandenijssel.nl / 06 15 10 29 33. Indien gewenst komt hij graag een keer langs om nader kennis te maken. Wil je als ondernemer aansluiten en meepraten in deze werkgroep, neem dan contact op met regiomanager Marlies Cirkel via m.cirkel@khn.nl / 06 53 35 18 16.