Meld je aan voor de voor de legendarische Biertapwedstrijd Westland / Midden Delfland bij de Viskeet in Ter Heijde op 13 november.

Biertapwedstrijd Westland

Agenda

1. Opening
2. Notulen ALV 16 december 2022*
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Jaarverslag door voorzitter
5. Jaarverslag door penningmeester
6. Bestuursverkiezing:
- Aftredend: Leon van Es is aftredend en stelt zich herkiesbaar
- Bianca van Dop (Cafetaria De Parel, ’s-Gravenzande) stelt zich verkiesbaar als bestuurslid
- Vacant: bestuurslid (waarbij kandidaat uit Midden Westland voorkeur heeft). Kandidaten kunnen zich tot aanvang vergadering aanmelden.
7. Begroting 2024* en vaststelling afdelingsbijdrage
8.. Mededelingen vanuit de regio door KHN regio accountmanager Marlies Cirkel
9. Uitdagingen KHN Westland / Midden Delfland voor 2024 door voorzitter
10. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
11. Sluiting

Het verslag van de vorige vergadering en de begroting kun je opvragen door een mail te sturen aan backoffice@khn.nl.