De gemeente Emmen gaat een nieuwe visie op de horeca opstellen.

Graag wil de gemeente Emmen met jou een aantal onderwerpen verder uitdiepen die een plek moeten krijgen in deze visie (zoals besproken in de eerdere bijeenkomst met de horeca in de Raadszaal van het gemeentehuis op 30 mei jongstleden). Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als aanbod horeca, waar wel/ waar niet horeca, evenementen en economisch perspectief ondernemers.

Zij hebben hiervoor een bijeenkomst gepland op maandag 4 september 2023, van 09.00 - 12.00 uur in het Bruggebouw van de gemeente Emmen.

Reserveer alvast de datum in jouw agenda. Een uitgebreide uitnodiging, agenda en achterliggende stukken volgen in augustus.

Aanmelden
Opgave kan alvast met een mail naar economie@emmen.nl.