Laat de gemeente Maastricht voor 1 november weten of je ook gebruik wilt maken van deze mogelijkheid .

De 11e van de 11e nadert. Vanuit diverse kanten is de burgemeester gevraagd over wat die dag kan worden toegestaan. Staand drinken binnen de vergunde terrasruimte wordt onder voorwaarden toegestaan. Klik hier voor de volledige brief van 12 oktober vanuit de gemeente Maastricht over de regels en de mogelijkheden met betrekking tot het staand drinken tijden de 11e van de 11e in de gemeente Maastricht.

Vanuit KHN hebben we gevraagd om aanpassingen van de voorwaarden in deze brief. Hierop heeft KHN onderstaande berichtgeving op 23 oktober van de gemeente Maastricht ontvangen:

Onlangs heeft de burgemeester besloten dat tijdens 11e van de 11e u staand drinken mag faciliteren op uw terras/ statafels mag plaatsen op uw terras onder bepaalde voorwaarden. U heeft hierover een mail op 13 oktober 2023 ontvangen met bijgevoegde brief.
Een van die voorwaarden is dat u een gecertificeerde beveiliger dient in te huren die zorgt dat gasten binnen het terrasoppervlak blijven.

KHN heeft aangegeven dat deze voorwaarde voor sommige ondernemers onnodig tot te veel kosten leidt. Wij kunnen dat voorstellen.

Daarom vraagt de gemeente Maastricht u het volgende:
- Als u gebruik wil maken van de mogelijkheid om staand drinken te faciliteren/ statafels te plaatsen op het terras, maar het inhuren van een gecertificeerde beveiliger is een obstakel, mail dan naar horeca@maastricht.nl onder vermelding ‘11e vd 11e – staand drinken’.
- Geef in de mail aan op welke andere wijze u ervoor zorgt dat bezoekers binnen het terrasoppervlak blijven.
- Doe dat uiterlijk 1 november 2023.

Wat doet de gemeente Maastricht vervolgens:
Vanuit de gemeente wordt gekeken of de grootte van het terras, de ligging (bijv. tov doorgaande wegen) en de wijze waarop u bezoekers binnen het terrasoppervlak houdt, aanleiding kan geven om de eis van gecertificeerde beveiliger voor uw specifieke geval kan vervallen.
U krijgt daar uiterlijk 6 november bericht over via de mail.

Burgemeester Hillenaar hoopt op deze manier ervoor iedereen een gezellige dag van te maken in Maastricht, en doet daarbij ook een beroep op jouw om je steentje bij te dragen aan een mooie 11de van de 11de. Houd je aan de maatregelen zoals in de brief door de gemeente Maastricht beschreven want niemand zit te wachten op de inzet van handhaving. Daarvoor staan we samen aan de lat, op de 11de van de 11de, maar wat onze burgemeester betreft ook bij alles wat nog komen gaat. Uiteraard staat de burgemeester open voor suggesties en vragen, nu en in de toekomst. Dat kan naar hem persoonlijk (wim.hillenaar@maastricht.nl) of via de horeca casemanager horeca Hanneke van den Bergh (Hanneke.van.den.Bergh@maastricht.nl).