Op 19 november was staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat samen met KHN-voorzitter Robèr Willemsen op werkbezoek bij het ROC Mondriaan in Den Haag. Dit bezoek vond plaatst naar aanleiding van eerdere gesprekken tussen KHN en de staatssecretaris in het kader van de platformeconomie.

Mona Keijzer en Robèr Willemsen kregen eerst een rondleiding door het opleidingspand van ROC Mondriaancomplex. Het ROC beschikt over meerdere restaurants, keukens en zelfs een echt hotel. Dat gaf de staatssecretaris en KHN voorzitter de kans om dus letterlijk een kijkje in de keuken te nemen van de horecaopleiding.

Trends en ontwikkelingen in de horeca

Tijdens de lunch, bereid en uitgeserveerd door ROC-leerlingen gaf Hans van der Kooij van KHN een presentatie van trends en ontwikkelingen in de horeca. Hij maakte inzichtelijk dat de sterke groei die de horeca momenteel meemaakt kansen biedt maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Hoe vangen wij bijvoorbeeld de schaarste aan goed opgeleide medewerkers in de horeca op? En hoe zorgen wij ervoor dat nieuw horeca-aanbod de bestaande ondernemers versterkt? Het antwoord op die vraag ligt volgens KHN in ieder geval in een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Daar past het werkbezoek van vandaag goed bij.

Rondetafelgesprek

Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek tussen horecaondernemers, leerlingen en de staatssecretaris. Tijdens dit gesprek drongen horecaondernemers aan op een eerlijk speelveld waar het gaat om de opkomst van zoek- , boek-, en bezorgplatforms. Zij moeten baas blijven in eigen huis en baas over de data van hun gasten kunnen zijn. De staatssecretaris gaf aan dat begin december de uitkomsten wordt verwacht van een onderzoek dat zij laat uitvoeren naar de effecten van de zogenaamde pariteitsclausule in de contracten met bezorgplatforms en hotelreserveringswebsites. Dit onderzoek kwam mede tot stand op aandringen van KHN (lees hier).

Ook het belang van een flexibele arbeidsmarkt kwam ter sprake. De nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans doet volgens KHN geen recht aan de uitdagingen en werkwijze in de horeca. De nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans is volgens KHN onnodig ingewikkeld en duur.

Rondom onderwijs gaven zowel de ondernemers als het ROC Mondriaan aan dat het belangrijk is er voldoende goede leerplekken zijn. Sommige ondernemers zijn van mening dat huidige stelsel om leerbedrijf te kunnen zijn te belemmerend werkt. Het borgen van kwalitatief goede opleidingsplekken kan volgens hen eenvoudiger en transparanter.

Vervolg

Het werkbezoek krijgt zeker een vervolg. KHN zal de punten van de horecaondernemers onder de aandacht blijven brengen van het ministerie en de ontwikkelingen op de voet volgen.