Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2025 een stadsfonds op te richten in Amstelveen

Het doel van het stadsfonds is om onder andere het vestigingsklimaat in brede zin te versterken door de onderlinge samenwerking tussen profit en non-profit organisaties te stimuleren en deze samenwerking financieel mogelijk maken met eigen middelen vanuit deze sectoren. Het stadsfonds zal in juni met de raad worden besproken.

Wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken): “De organisatiekracht van Amstelveense ondernemers en instellingen staat onder druk. Om Amstelveen aantrekkelijker te maken om er te wonen werken of zich als bedrijf te vestigen willen we een stadsfonds oprichten. Het stadsfonds is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Amstelveen hiervan profiteren. Daarbij valt te denken aan stadspromotie, ‘kennis & kunde’-programma’s, camerabeveiliging op bedrijventerreinen, gezamenlijke onderwijs-, arbeidsmarkt- en duurzaamheidsinitiatieven, evenementen en feestverlichting in de winkelstraat.”

Samen met de Trekkersgroep Stadsfonds is de afgelopen maanden met een groot aantal partijen gesproken en op basis daarvan een voorstel geformuleerd dat op 5 juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De Trekkersgroep Stadsfonds bestaat uit vertegenwoordigers uit het lokale Amstelveense bedrijfsleven, waaronder KHN Amstelland, Retail Amstelveen, Ondernemersvereniging Amstelveen en de non-profit sectoren zorg, onderwijs, cultuur en sport.

Ondernemers en maatschappelijke partijen hebben baat bij een goede samenwerking met elkaar. Op projectmatig niveau vindt die samenwerking deels al plaats. Maar ze hebben meer structurele inbedding nodig om echte slagkracht te ontwikkelen. Een stadsfonds geeft de organisatiestructuur en de financiën om dat echt voor elkaar te krijgen. De gemeente faciliteert de financiering van het stadsfonds door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) over niet-woningen, die gefaseerd ingevoerd wordt. Deze meeropbrengst wordt door de gemeente één op één doorgezet als subsidie aan het fonds, een op te richten stichting met vertegenwoordigers uit het lokale Amstelveense bedrijfsleven en de non-profit sectoren. In een convenant worden nadere afspraken vastgelegd over de te leveren prestaties. De gemeente bemoeit zich niet met de bestedingen uit het fonds. In het vierde jaar zal het stadsfonds worden geëvalueerd.

In ruim veertig gemeenten is een ondernemers- of stadsfonds al succesvol ingevoerd. Het is een bewezen instrument om de organisatiegraad te vergroten, meer private investeringen los te krijgen en organisaties zelf regie te laten nemen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens